thestory

sådan är den…kafkavärlden

ps 20101216

Från: Peter Storm <peter@hyway1.com>
Datum: 16 december 2010 00:30
Ämne: Re: Kommunkraschen
Till: Alf Susaeg alfsusaeg@gmail.com

Hej Alf,

det här är väldigt enkelt att förklara, men jag är osäker på om du kommer att ta till dig mitt svar.
Det är bara du, som utan uppmuntran eller någon annan indikation, själv beslöt att låta dina förhoppningar
stiga till 200 meters höjd. Utan att någon dragbil drog igång dig den här gången. Det var endast du själv som inbillat lät dig tro allt för mycket på detta. Kom ihåg att jag tidigt varnade att Kjell antagligen saknade befogenheter att påverka ditt ärende i stort. Tydligen tog du inte till dig det. Därför har du nu krachat.
 
Själv var jag medelmåttig i samhällskunskap under hela skoltiden, min starka sida var matematik, fysik och kemi.
Samtidigt har jag ett väldigt unikt intellekt. Folk brukar ofta säga att ”man måste tänka utanför boxen” om man ska åstadkoma något nytt och konstruktivt. Det kan jag inte.Det är helt omöjligt, för jag har aldrig befunnit mig i någon box till stt börja med. Jag läste tre år på Chalmer till ingenjör men hoppade av eftersom jag dels tappade intresset, dels fann att det var för lågt i tak i de akademiska kretsarna.
  
Jag är väldigt tekniskt begåvad, men tycker egentligen inte om det praktiska arbetet med motorer. Jag har dock gjort allt på bilar inklusive renoverat både motorer och automatlådor utan någon formell utbildning på området. Jag ”ser” hur det fungerar och åtgärdar felen. Arbetet i sig ser jag inte som ett nöje utan en nödvändig transportsträcka till det färdiga resultatet.
 
Jag skulle med fördel kunnat göra en karriär som jurist/advokat men det intresserade mig inte. Eftersom mitt tankemönster är annorlunda, jag tänker inte vad som är syftet med en speciell lag utan funderar i stället på vad lagstiftaren missat och hur man tar sig förbi lagen i fråga. Ett tankesätt som borde vara obligatoriskt för alla som studerar juridik men som är ytterst sällsynt i verkligheten. Mina advokater i affärslivet har ofta frågat mig om råd i knepiga fall när de kört fast med någon annan klient.
 
Det är de här egenskaperna som gjort att jag idag jobbar som uppfinnare vilket jag egentligen borde ha börjat med långt tidigare. Jag har dock en passion för affärer och det blev länge den banan jag följde. Om du inte vet exakt vad jag sysslar med så kan du kika på min hemsida, www.hyway1.com  Kolla under flikarna Hyroxy och Vätgas. Vi är bland de världsledande på det här området efter vad jag förstår men jag väljer medvetet en väldigt låg profil. Åtminstone tills vi är helt färdiga. Än återstår en del, men jag tror att vi inom ett år är helt klara.
 
Jag berättar det här för att du ska förstå att, även om jag inte kan ärendet lika bra som du, så förstår jag numera ganska bra hur samhället och dess tjänare fungerar. Jag har även ett annorlunda tankemönster vilket gör att om där finns möjligheter så finner jag dem oftast.
 
Det du skriver i dag förändrar ingenting. Följ bara råden du fick igår. Jag har ingen möjlighet att reda ut varför din tankeprocess inte kommer till samma slutsats som min. Du får därför välja om du vill lyssna på mina råd eller inte. Resten är inte jag kvalificerad att svara på. Om du väljer att följa mina råd måste du följa dem helt, till punkt och pricka, annars fungerar det inte.
 
Mvh
Peter 
.
——–
.

Från: Alf Susaeg <alfsusaeg@gmail.com>
Datum: 15 december 2010 18:40
Ämne: Kommunkraschen
Till: peter@hyway1.com
Kopia: alfsusaeg@gmail.com

Hej Peter!
 
Har nu (nästan)smält innehållet i kommunbeskedet igår. Men bara nästan…de ‘hårda’ delarna återstår. Och för att du ska förstå vad som hände när jag ögnat igenom Kjell Karlssons e-brev kl 14:35 igår och vad som sysselsatt mig därefter får jag ta till…lånar av dig…en ”lustighet” som inträffade i slutet av 70-talet…då jag bl a sysslade med utveckling av den nya flygsporten drakflygning.
.
2008 dök enda då bevarade bild från den tiden upp på Internet (allt från mitt liv ‘före möglet’ har som du kanske förstått förstörts) och i september i år det här reportaget från 1978 (ang namnförbistringen se CV)
I egenskap av ”pionjär” på området gjorde dåvarande monopolmedia reportage på löpande band om min/vår verksamhet. Eftersom det var ett fenomen som (då)fascinerade så många.
Under SVT:s inspelning av en timslång film kallad Drakflyg skulle den ”farliga” bogsertekniken beskrivas (framgår delvis av bildreportaget ovan) och det hela filmas på ett litet flygfält utanför Stockholm. Det var februari 1978, kallt och ffa blåsigt/turbulent. En obortpratbart farlig väderkombination vid bogerflygning (eftersom draken/ekipaget är kopplad via en draglina till ngt fordon) och en oväntad/kraftig vindby kan vara katatrofal i startfasen.
Precis som det var den dagen…då min samlade erfarenhet på området varnade: FLYG INTE!
Problemet var att SVT så gärna ville ”prata bort” vädret då de så gärna ville slutföra sin film och den ”farliga” bogserflygningen enligt producenten (Kurt Åkesson) ”absolut” måste vara med.
Så här gick det.
I dragbilen (samma bil som i bildreportaget) fanns en förare vars enda uppgift var att köra rakt fram och till punkt och pricka följa den s k pinmannens instruktioner ang startorder, körfart mm.
Vid tillfället användes ca 300 meter draglina, satt pinmannen som vanligt vänd mot ekipaget, linan kopplad till hans nödutlösningsanordning(releaser) hade vi radiokontakt, linan sträckt och väntade pinmannen på min startorder…för att i sin tur ge bilföraren ”klart starta”
Då hände det. Mitt i en mycket kraftig vindby, rakt i vindögat, startade dragbilen utan min startorder.
Det hela gick sedan blixtsnabbt. For som en raket till 100 meters höjd, hela tiden gastande det överenskomna nödordet Release! Release! Utan resultat.När jag kände att hela ekipaget började brytas sönder lyckades jag med en sista kraftansträngning komma åt drakens releaser och ”klippa” linan. Draken hade då nästan kollapsat, var manöveroduglig och störtade inför rullande kamera från närmare 200 meter. Rakt i backen i en hårdfrusen åker. Dessbättre bara ‘nästan’ rakt.
Samma vind&väder som utlöste olyckan (eg inte vädret som utlöste utan ngt i dragbilen) blev räddningen. Eftersom det blåste så kraftigt att hela ekipaget fick en avdrift på 15-20 m/sek. Och blev det ingen vertikal jordträff. Fast det hela såg ‘jävligt nog ut’ på filmen.
”Lustigast”av allt…iaf när man sett filmen…var att när ekipaget slutat snurra (d v s räddningen/energiupptagningen) och jorddammet lagt sig kravlade jag ur spillrorna HELT oskadd. Bortsett från en fläskläpp och ngra blåmärken.
.
 
Så, vad har detta med ‘kommunkraschen’ igår att göra?
Svaret är att min känsla var densamma igår när jag ögnat igenom kommunens besked
(jfr startfasen 1978) som den är idag (då det slutat snurra) och jag konstaterat att jag lever, fått en symbolisk fläskläpp, några dito blåmärken och börjat rota i spillrorna. Ett rotande där jag…so far…resumerat det som hänt från ”starten”(ung 3 december) till ”smällen” igår.
Och då den processen i huvudsak dokumenterats under våra mailväxlingar mellan den 9 och 14 december har jag lagt upp ett sökbart samlingsdokument under rubriken kommunanalys, lätt&snabbt att jobba med.
.
 
Det enda helt klara idag är att ngn sorts start inleddes den 3 december och slutade med ngn sorts krasch igår, den 14 december. Analysen…haveriutredningen om man så vill…måste därför klarlägga varför det gick som det gick och ffa de kausala orsakssambanden. Dessbättre och som den bevisligen skarpa anlytiker du är, är jag förvissad om att du med stöd av det på nätet publicerade ärendeunderlaget (inkl våra mailväxlingar den 9-14 december) kan sätta fingret på var, när och hur det hela gick snett. Och när ‘haveriorsaken’ är klar kan vi kavla upp ärmarna och börja jobba på allvar..;)  Jag börjar på mitt håll med en grafisk översikt som…vid behov…kan underlätta utredningen.
Vi hörs!
/Alf
 
PS. Kommunanalysen har lagts på en separat blogg utan direktkopplingar till övriga bloggar i gruppen. Syftet är förstås som vanligt att möjliggöra snabba/korrekta klipp ur dokumentationen. DS.
.
.
.
 
Annonser

Written by susaeg

16 december, 2010 at 16:08

Publicerat i Uncategorized

kommunkraschen

Från: Alf Susaeg <alfsusaeg@gmail.com>
Datum: 15 december 2010 18:40
Ämne: Kommunkraschen
Till: peter@hyway1.com
Kopia: alfsusaeg@gmail.com

Hej Peter!
 
Har nu (nästan)smält innehållet i kommunbeskedet igår. Men bara nästan…de ‘hårda’ delarna återstår. Och för att du ska förstå vad som hände när jag ögnat igenom Kjell Karlssons e-brev kl 14:35 igår och vad som sysselsatt mig därefter får jag ta till…lånar av dig…en ”lustighet” som inträffade i slutet av 70-talet…då jag bl a sysslade med utveckling av den nya flygsporten drakflygning.
.
2008 dök enda då bevarade bild från den tiden upp på Internet (allt från mitt liv ‘före möglet’ har som du kanske förstått förstörts) och i september i år det här reportaget från 1978 (ang namnförbistringen se CV)
I egenskap av ”pionjär” på området gjorde dåvarande monopolmedia reportage på löpande band om min/vår verksamhet. Eftersom det var ett fenomen som (då)fascinerade så många.
Under SVT:s inspelning av en timslång film kallad Drakflyg skulle den ”farliga” bogsertekniken beskrivas (framgår delvis av bildreportaget ovan) och det hela filmas på ett litet flygfält utanför Stockholm. Det var februari 1978, kallt och ffa blåsigt/turbulent. En obortpratbart farlig väderkombination vid bogerflygning (eftersom draken/ekipaget är kopplad via en draglina till ngt fordon) och en oväntad/kraftig vindby kan vara katatrofal i startfasen.
Precis som det var den dagen…då min samlade erfarenhet på området varnade: FLYG INTE!
Problemet var att SVT så gärna ville ”prata bort” vädret då de så gärna ville slutföra sin film och den ”farliga” bogserflygningen enligt producenten (Kurt Åkesson) ”absolut” måste vara med.
Så här gick det.
I dragbilen (samma bil som i bildreportaget) fanns en förare vars enda uppgift var att köra rakt fram och till punkt och pricka följa den s k pinmannens instruktioner ang startorder, körfart mm.
Vid tillfället användes ca 300 meter draglina, satt pinmannen som vanligt vänd mot ekipaget, linan kopplad till hans nödutlösningsanordning(releaser) hade vi radiokontakt, linan sträckt och väntade pinmannen på min startorder…för att i sin tur ge bilföraren ”klart starta”
Då hände det. Mitt i en mycket kraftig vindby, rakt i vindögat, startade dragbilen utan min startorder.
Det hela gick sedan blixtsnabbt. For som en raket till 100 meters höjd, hela tiden gastande det överenskomna nödordet Release! Release! Utan resultat.När jag kände att hela ekipaget började brytas sönder lyckades jag med en sista kraftansträngning komma åt drakens releaser och ”klippa” linan. Draken hade då nästan kollapsat, var manöveroduglig och störtade inför rullande kamera från närmare 200 meter. Rakt i backen i en hårdfrusen åker. Dessbättre bara ‘nästan’ rakt.
Samma vind&väder som utlöste olyckan (eg inte vädret som utlöste utan ngt i dragbilen) blev räddningen. Eftersom det blåste så kraftigt att hela ekipaget fick en avdrift på 15-20 m/sek. Och blev det ingen vertikal jordträff. Fast det hela såg ‘jävligt nog ut’ på filmen.
”Lustigast”av allt…iaf när man sett filmen…var att när ekipaget slutat snurra (d v s räddningen/energiupptagningen) och jorddammet lagt sig kravlade jag ur spillrorna HELT oskadd. Bortsett från en fläskläpp och ngra blåmärken.
.
 
Så, vad har detta med ‘kommunkraschen’ igår att göra?
Svaret är att min känsla var densamma igår när jag ögnat igenom kommunens besked
(jfr startfasen 1978) som den är idag (då det slutat snurra) och jag konstaterat att jag lever, fått en symbolisk fläskläpp, några dito blåmärken och börjat rota i spillrorna. Ett rotande där jag…so far…resumerat det som hänt från ”starten”(ung 3 december) till ”smällen” igår.
Och då den processen i huvudsak dokumenterats under våra mailväxlingar mellan den 9 och 14 december har jag lagt upp ett sökbart samlingsdokument under rubriken kommunanalys, lätt&snabbt att jobba med.
.
 
Det enda helt klara idag är att ngn sorts start inleddes den 3 december och slutade med ngn sorts krasch igår, den 14 december. Analysen…haveriutredningen om man så vill…måste därför klarlägga varför det gick som det gick och ffa de kausala orsakssambanden. Dessbättre och som den bevisligen skarpa anlytiker du är, är jag förvissad om att du med stöd av det på nätet publicerade ärendeunderlaget (inkl våra mailväxlingar den 9-14 december) kan sätta fingret på var, när och hur det hela gick snett. Och när ‘haveriorsaken’ är klar kan vi kavla upp ärmarna och börja jobba på allvar..;)  Jag börjar på mitt håll med en grafisk översikt som…vid behov…kan underlätta utredningen.
Vi hörs!
/Alf
 
PS. Kommunanalysen har lagts på en separat blogg utan direktkopplingar till övriga bloggar i gruppen. Syftet är förstås som vanligt att möjliggöra snabba/korrekta klipp ur dokumentationen. DS.
.
.
.

Written by susaeg

16 december, 2010 at 15:57

Publicerat i Uncategorized

ps 20101214

 

Från: Peter Storm <peter@hyway1.com>
Datum: 14 december 2010 15:56
Ämne: Re: Kommunsvar 20101214
Till: Alf Susaeg alfsusaeg@gmail.com

Hej Alf,
jag tycker att du ska följa Kjells råd. Han har inte de befogenheter som behövs för att ordna med mer än din personliga trivselsituation, bostad, mat, pangar och liknande.
Med de sakerna lösta antar jag att du får bättre möjligheter att gå vidare på något annat sätt. Kjells hjälp sträcker sig bara till det han skriver om nedan. Ett diplomatiskt tips; Ta aldrig mera upp dessa problem med Kjell.
Ta i stället tillvara den hjälp han erbjuder. Vet vet, det kan komma en tid längre fram där du behöver lite goodwill och då har du inte förbrukat den på ditt ärende. Ren strategi eller bondförnuft alltså. Välj det som passar ; )
Tills vidare, låt ditt ärende vila. Ordna med en ny bostad m.m. och när du kommit i ordning om några månader så kan du ta upp det igen.
Mvh
Peter

——–

Date: Tue, 14 Dec 2010 15:16:04 +0100
Subject: Kommunsvar 20101214
From: alfsusaeg@gmail.com
To: peter@hyway1.com
CC: alfsusaeg@gmail.com

Hej Peter,
Har fått, nyligen läst och börjat svara på ditt som vanligt tänkvärda mail i morse (kom i säng sent…och vaknade sent).
Medan jag arbetade med ditt brev poppade mailet nedan från kommunen upp (har kopierat in utkastet till dig…så långt det kommit…längst ned)
Har inte hunnit smälta kommunens svar men skickar en cc så du kan se vad som är på G. Säkert känner redan nu du, som jag, det tidigare befarade kalla draget…med tillhörande fortsatta/befarade utveckling…
Hör av dig när du tagit del. Jag jobbar vidare.
Alf
 

———- Vidarebefordrat meddelande ———-
Från: Kjell Karlsson <Kjell.Karlsson@osteraker.se>
Datum: 14 december 2010 14:35
Ämne: Bistånd från Socialförvaltningen
Till: Alf Susaeg <alfsusaeg@gmail.com>

Hej Alf!
Jag har nu haft möjlighet att skapa mig en mer helhetsbild av den situation som du beskrev för mig. Jag har också funderat över den helhetslösning som du önskar och som skulle vara en win-win situation.

Utifrån mitt uppdrag som enhetschef för vuxenstödsenheten vid Socialförvaltningen så kan jag se att jag inte har mandat och kunskap för att kunna bidraga till en helhetslösning! Det innebär att du kommer vara tvungen att driva ditt skadeståndsanspråk vidare på egen hand. Jag kan se att jag kan vara dig behjälplig till din tillvaro framöver och det handlar framförallt om att du får stöd att tillgodose de basala behoven.

Jag ser att jag kan bidra till följande:
Ekonomiskt bistånd och eventuellt egnamedels förmedling.
Stöd till att ansöka om folkpension som kan tillgodose dina basala ekonomiska behov.
Stöd med att ansöka om bostadstillägg så att du kan svara för hyreskostnad.
Stöd till att ansöka om legitimation.
Stöd till att ansöka om bankkonto så att du kan erhålla ekonomiska medel.
Stöd med att finna annan bostad då du visade att det finns mögel problem i nuvarande bostad.
Stöd till viss hemutrustning.

Det innebär som du ser att det stöd som jag kan erbjuda handlar om hur din tillvaro skall se ut framöver.
Det innebär att vi gemensamt måste fylla i ett antal blanketter och ansöka om pensions utbetalning, eventuellt besöka skattemyndighet för personbevis. Besöka banken för att ansöka om legitimation och bankkonto.

Söka annan bostad som inte har mögel problem.

Jag ser att du funderar och responderar till mig om du ser att vi gemensamt kan sätta fokus på de delar som jag föreslår och där jag sett att jag har konkret möjlighet att bistå.

.
Med vänliga hälsningar
Kjell Karlsson
.
Enhetschef
Vuxenstödsenheten
Socialförvaltningen
Österåkers kommun
Tel 08 540 812 05

——————————————————————————————-
Utkastet…så långt kommet när kommunsvaret ovan dök upp
——————————————————————————————-

Hej Peter och…trots upprepningen…tack igen för dina kloka råd&synpunkter. Det första/samlade intrycket när jag läst ditt brev nedan (05:52 idag) var ordagrant:
Så är det, har Peter rätt och menar väl. Inte tu tal om det.
Kort därefter begärde likväl en av uppositionsledarna på Hjärnkontoret ordet och inledde (också ordgrant som jag minns):
Har läst både på och mellan  raderna och är den ordning vännen Peter Storm beskriver OACCEPTABEL!
Tackade talaren för ordet och återgick till sitt.

Skämt(med blodigt allvar) åsido. Vilket kan uttryckas ung så här, om det är begripligt:
Jag gillar inte att stå naken med så mycket på fötterna.

Sedan (endast)sak&fakta:

> Hej Alf, Jag tror du förstår, men samtidigt förstår du inte. Intellektuellt förstår du, men du vill inte ta till dig den bistra sanningen;
< bra analys…ung så är det…

> Kommunen kan köra över dig, även om du har tre av Sveriges bästa advokater vid din sida. Det beror på Sveriges lagar och domstolarna.
> se pkten ovan…med tillägget ”men”(som jag återkommer till)

> Domstolen är i sin fulla rätt, lagligt, ej moraliskt men moral har inget med juridik att göra, att helt strunta i allt du anför och bara beakta det kommunen anför, att ifrågasätta allt du säger samtidigt som de godtar allt kommunen säger.
< antar att du syftar på den s k fria bevisprövningen,,,enl min mening (minst) lika skamlig/brottslig/rättsvidrigt som bruket av begreppet rättshaverist

> Så sjuka är lagarna i Sverige.
< här är våra meningar bokstavligen pixelpassade…om du förstår..;)

> Hur ska du kunna vinna ett mål under de förhållandena? – Det går inte.
< som sagt: Peter har rätt (med minsta möjliga men likväl förbehåll för det ovannämnda ”mennet” nedan)

> Det är bl a därför jag jobbar politiskt, för att få lagarna ändrade.
< all heder för det…förstås. Och behövs fler rättskämpar som du, lika förstås.

> Det du kan göra är att få din kommuntjänsteman med dig, men det går bara så länge han inte behöver sticka ut hakan alltför långt. Med honom kan du nå en praktisk lösning för dig och kommunen. Inte rättvis kanske men en som du kan leva med.

< är och har som vet varit inne på det ända sedan mötet med KK den Det är de enda råd jag kan ge dig. Jag vet att om du försöker dra detta i domstol så kommer du bara att förlora tid, pengar och inte uppnå något ändå…
Följ mina råd med kommunens tjänsteman och se vad som händer.
Mvh
Peter

Hej Alf,
jag tror du förstår, men samtidigt förstår du inte. Intellektuellt förstår du, men du vill inte ta till dig den bistra sanningen; Kommunen kan köra över dig, även om du har tre av Sveriges bästa advokater vid din sida. Det beror på Sveriges lagar och domstolarna. Domstolen är i sin fulla rätt, lagligt, ej moraliskt men moral har inget med juridik att göra, att helt strunta i allt du anför och bara beakta det kommunen anför, att ifrågasätta allt du säger samtidigt som de godtar allt kommunen säger.
Så sjuka är lagarna i Sverige. Hur ska du kunna vinna ett mål under de förhållandena? – Det går inte. Det är bl a därför jag jobbar politiskt, för att få lagarna ändrade.
Det du kan göra är att få din kommuntjänsteman med dig, men det går bara så länge han inte behöver sticka ut hakan alltför långt. Med honom kan du nå en praktisk lösning för dig och kommunen. Inte rättvis kanske men en som du kan leva med.
Det är de enda råd jag kan ge dig. Jag vet att om du försöker dra detta i domstol så kommer du bara att förlora tid, pengar och inte uppnå något ändå…
Följ mina råd med kommunens tjänsteman och se vad som händer.
Mvh
Peter

———-

Från: Peter Storm <peter@hyway1.com>
Datum: 14 december 2010 05:52
Ämne: Re: Modeller, texter mm
Till: Alf Susaeg alfsusaeg@gmail.com

Hej Alf,
jag tror du förstår, men samtidigt förstår du inte Intellektuellt förstår du, men du vill inte ta till dig den bistra sanningen; Kommunen kan köra över dig, även om du har tre av Sveriges bästa advokater vid din sida. Det beror på Sveriges lagar och domstolarna.
Domstolen är i sin fulla rätt, lagligt, ej moraliskt men moral har inget med juridik att göra, att helt strunta i allt du anför och bara beakta det kommunen anför, att ifrågasätta allt du säger samtidigt som de godtar allt kommunen säger.
Så sjuka är lagarna i Sverige. Hur ska du kunna vinna ett mål under de förhållandena? – Det går inte. Det är bl a därför jag jobbar politiskt, för att få lagarna ändrade.
Det du kan göra är att få din kommuntjänsteman med dig, men det går bara så länge han inte behöver sticka ut hakan alltför långt. Med honom kan du nå en praktisk lösning för dig och kommunen. Inte rättvis kanske men en som du kan leva med.
Det är de enda råd jag kan ge dig. Jag vet att om du försöker dra detta i domstol så kommer du bara att förlora tid, pengar och inte uppnå något ändå…
Följ mina råd med kommunens tjänsteman och se vad som händer.
Mvh
Peter

—– Original Message —–

From: Alf Susaeg
To: peter@hyway1.com
Cc: alfsusaeg@gmail.com
Sent: Tuesday, December 14, 2010 11:13 AM
Subject: Modeller, texter mm

Hej Peter och som vanligt stort tack för mail och synpunkter.
Som lika vanligt lutar vi i stort åt samma håll med smärre avvikelser…

> Hej Alf, ”triangelmodellen” är välgjord,
< tack Peter!

> men inget du ska skicka till någon handläggare av ditt fall
< försäkrar att det inte ens föresvävat mig…i modellens nuvarande skick

> När jag tittat en stund på länken blev jag uttråkad.
< inte skoj att höra men nyttigt, och noteras…inkl frågan om hur det ska åtgärdas

> Jag vill inte sitta och vänta på att ny text ska komma upp.
< känner jag själv igen…problemet är att välja mellan manuell och tidsstyd visning (eller ngn hybrid…som i det aktuella spelet). Du kanske inte vet att du själv kan styra spelen manuellt… trots att de är tidssatta…pageup eller pagedown…fungerar även som snabbspolning

> Det ska vara sidor med text, rakt upp och ner.
< det här ”modellutkastet” var inte avsett att vara så. Jag har tiotusentals sidor text…som ingen vill/orkar läsa. Ett av de största problem i det här fallet som föranlett alla (försök till) problemlösande ansträngningar genom åren, via olika ‘hybrider’…från bilder…storbilder (upp till 10 kvadratmeter), giffar, bildspel och ljudfiler. Totalt 140,000 Mb info finns på lager.

> Som man läser i egen takt.
< jfr ovan

> Finesser och grafikeffekter tillför inget till ditt fall.
< som redan sagts. Och kan jag lika säkert försäkra att denna extrema möda inte skett för ”skojs” skull (syftar på bilder/bildspel etc) utan endast för att bilder visat sig vara enda möjlighet att väcka ngn som helst uppmärksamhet.
För ngt år sedan inleddes, som bekräftelse på den tesen, en uppsjö attacker mot mina websidor för att stoppa bla publiceringarna av bilder. Ffa bilder knutna till Wallenberg&Co då enl uppgift mina publikationer ”retar gallfeber på alla

> Det hör mer hemma i en försäljningsbroshyr eller något liknande.
< det var också min hållning…innan det jag nyss beskrivit stod klart.

> Gör bara exakt som jag sa;
< du är rolig Peter..;) fast då jag vet att du menar väl är det förstås OK..;)

> En halv sida först för att väcka nyfikenheten. Svart text mot vit bakgrund. Sedan en ca 5 sidor lång sammanfattning, även här är en del av uppgiften att väcka läsarens nyfikenhet. Det är det du ska fokusera på. Undvik datum, klockslag osv. Det ska helst vara underhållande att läsa. Försök att dra fram lustigheter i fallet (om det finns några). Har du med dig killen så här långt drar du hela fallet på ca 30 sidor.
< Vettigt och klokt…alltihop

> All bevisning, klockslag, datum osv länkar du till. Den ska inte ligga i texten.
< här tappade jag tråden…hur menar du att i exvis den 30-sidiga versionen länka till bevisning, datum etc utan att lägga något i själva texten?

> Titta hur Anneli gjort på siten www.feliciasliv.se  Hon har massor med länkar i texten. Länkarna kan de gå till som hyser tvivel. För andra, som redan litar på dig, blir det bara svårläst med en mängd dokument inklämda bland texten.
< intressant…och undrar…så att jag inte missförstår…om du menar att Annelis upplägg inkl den sida du länkar till kan fungera som modell även i mitt fall?

Låt oss här leka med tanken att arbetet ovan vore klart idag i mitt fall (naturligtvis fråga om månaders arbete inkl tester av upplägg/innehåll etc) Vad skulle man/jag/vi göra med det testade materialet? Hur få läsare? Via mainstream? Internet? Och om man lyckas få läsare…kanske många…vad göra med dom? Uppropslistor? Protestgrupper a la Facebook?  Eller vad?
Jag låter säkert pessimistisk med P men kan omöjligen bortse från exempelvis din (del)syntes den 11 oktober som så kort och koncist resumerar problemet, i grunden (första delen):

”De skyr inga som helst medel för att nå sitt mål om total underkastelse”

Just så är det.Och har så varit i det här fallet sedan mitten av 90-talet.Hela problemkomplexet resumerat i de tre storbilderna RESA, Den felande länken och Uttröttningsmetoden med de fem resp sex ”skyddsmurarna” som övergripande tema.
Problemet konkret på närmaste myndighetsnivå:
Kommunen är extremt noggran (begreppet nitisk bara förnamn) när det gäller beskrivning av den rätt jag har idag. Utan (hittills) minsta hänsyn till den väl dokumenterade ärendehistoriken. Kommunen läser identiskt likalydande lagrum på olika sätt. Ett sätt för kommunen och ett diametralt motsatt för mig. Och bestämmer kommunen/myndigheten lika godtyckligt genom sina handläggare, för vilka lagrum sådan särbehandling ska gälla.

Kanske mest fascinerande är att när jag utan annat val insisterar på att exempelvis den svenska brottsbalken ska tolkas och tillämpas på samma sätt för kommunens tjänstemän som för mig, blir det tyst. Knäpp tyst.

Ett exempel ur verkligheten där det blev just så tyst var när jag vid ett möte med Ingela Gardner våren/sommaren 2003 argumenterade(ungefär): Låt oss säga att jag gör inbrott i kommunhuset och stjäl tjugo stora flyttkartonger med oersättliga dokument. Dokument som är helt avgörande för kommunens fortsatta verksamhet, och som jag har ”bud” på. Kan jag behålla och sälja detta stöldgods utan vidare? Fast kommunen vet att just jag är den tjuv som brutit sig in och stulit dokumenten? Kommer isf kommunen att med polis-, åklagar- och handräckningshjälp försöka få tillbaka det omistliga stöldgodset?…och så vidare…

Kenneth Flood, formellt ombud i sju år har till leda upprepat:
Jag kommer ingen vart med dom. Inget har hänt på fem år (sade Flood sommaren 2008)

Problemet i ett nötskal. Grov brottslighet…Diktaturfasoner…Laglöshet och…Godtycke!

Vilket kunde skönjas senast vid Kjell Karlssons besök i fredags. Har inte ordat om det tidigare men klart är att Kjell Karlsson (bortsett från när vi gick igenom delar av underlaget på min dator) inte reagerar på det naturliga/mänskliga sätt som utomstående gör när de konfronteras med den av kommunen uppsåtligt skapade, och för mig ofrånkomliga, misären…och ffa för den tidsrymd det är fråga om…tolv år! (skrev ngra rader om det till dig samma dag…kom mailen fram?…här iaf ett utdrag):

Hur som helst mötte jag KK i porten på utsatt tid, var han lika glad&trevlig som när vi skildes igår, gick vi upp till mig och fick jag stänga fönstret under mötet(över 15 minus ute), tog KK fram ett beslut han sjäv fattat, ville att jag skulle kvittera beloppet,,,på hans ”kombidokument”. Läste, skrev på hans redan undertecknade papper och var KK mycket angelägen om att jag…medan han såg på…även undertecknade min kopia (första gången jag mött en sådan administrativ omsorg…utom vid affärsuppgörelser där parterna samtidigt påtecknar och utväxlar påtecknade avtal). Mot den s k samlade bakgrunden; ett absolut tomt kylskåp och dito frys och skafferi och alla övriga accumulerade/överhängande materiella behov…som följd av kommunens tolvåriga utsvältning…(lika med s k adekvat kausalt förorsakad nöd som inleddes vid ”korskrypningserbjudandet” med föregående arbetsansökan april 1998)…var det aktuella nödstödet i bästa fall ett skämt. I sämsta en ytterligare avsiktligt grov kränkning.

(andra delen)

”Det är ingen idé att kämpa i domstol även om du har rätt. Du FÅR inte rätt”

Mycket tyder på att din analys är korrekt. Vilket isf och i sin tur betyder att det i min avslutande retoriska fråga den 24 november bor mer än retorik. Vilket samtidigt och självklart inte betyder att Österåker har någon som helst RÄTT att behålla de av kommunens tjänstemän stulna HD-bevisen. Tänk efter. Är det inte i sig alldeles ofattbart att man/dom hittlills så väl lyckats undvika just den frågan. Trots att den varit ”öppen” på Internet flera år?
Ett för tiotusental sjukahusdrabbade avgörande mål i Högsta domstolen…(jfr fyra nycklar) där en svensk myndighet genom inbrott i bostad bevisligen har stulit ett tjuotal kartonger avgörande bevismaterial…där svenska polis, åklagar och tillsynsmyndigheter trots formella anmälningar med påminnelser inte rört ett finger…för att komma till undsättning!?
Är inte det…i alla fall…ett fall som talar för sig självt?

/Alf

———-

Från: Peter Storm peter@hyway1.com
Datum: 13 december 2010 20:04
Ämne: Re: Hej igen Peter!
Till: Alf Susaeg <alfsusaeg@gmail.com>

Hej Alf,
”triangelmodellen” är välgjord, men inget du ska skicka till någon handläggare av ditt fall.
När jag tittat en stund på länken blev jag uttråkad. Jag vill inte sitta och vänta på att ny text ska komma upp. Det ska vara sidor med text, rakt upp och ner. Som man läser i egen takt.
Finesser och grafikeffekter tillför inget till ditt fall. Det hör mer hemma i en försäljningsbroshyr eller något liknande.
Gör bara exakt som jag sa;
En halv sida först för att väcka nyfikenheten. Svart text mot vit bakgrund. Sedan en ca 5 sidor lång sammanfattning, även här är en del av uppgiften att väcka läsarens nyfikenhet. Det är det du ska fokusera på. Undvik datum, klockslag osv. Det ska helst vara underhållande att läsa. Försök att dra fram lustigheter i fallet (om det finns några). Har du med dig killen så här långt drar du hela fallet på ca 30 sidor. All bevisning, klockslag, datum osv länkar du till. Den ska inte ligga i texten.
Titta hur Anneli gjort på siten www.feliciasliv.se
Hon
har massor med länkar i texten. Länkarna kan de gå till som hyser tvivel. För andra, som redan litar på dig, blir det bara svårläst med en mängd dokument inklämda bland texten. Ungefär så lägger du upp det.
Mvh
Peter

Written by susaeg

16 december, 2010 at 15:48

Publicerat i Uncategorized

kommunanalys#1

Samtliga dokument nedan utgör fullständiga/sammanhängande e-brev, vilket innebär att breven i flera fall innehåller tidigare likalydande meddelanden. Alla sammanhängande e-brev inbördes åtskilda av denna avdelare:

 

 Från: Peter Storm <peter@hyway1.com>
Datum: 14 december 2010 15:56
Ämne: Re: Kommunsvar 20101214
Till: Alf Susaeg <alfsusaeg@gmail.com>

Hej Alf,
jag tycker att du ska följa Kjells råd. Han har inte de befogenheter som behövs för att ordna med mer än din personliga trivselsituation, bostad, mat, pangar och liknande.
Med de sakerna lösta antar jag att du får bättre möjligheter att gå vidare på något annat sätt. Kjells hjälp sträcker sig bara till det han skriver om nedan.
Ett diplomatiskt tips; Ta aldrig mera upp dessa problem med Kjell. Ta i stället tillvara den hjälp han erbjuder. Vet vet, det kan komma en tid längre fram där du behöver lite goodwill och då har du inte förbrukat den på ditt ärende. Ren strategi eller bondförnuft alltså. Välj det som passar ; )
Tills vidare, låt ditt ärende vila. Ordna med en ny bostad m.m. och när du kommit i ordning om några månader så kan du ta upp det igen.
Mvh
Peter 

—– Original Message —–

From: Alf Susaeg
To: peter@hyway1.com
Cc alfsusaeg@gmail.com
Sent: Tuesday, December 14, 2010 9:16 PM
Subject: Kommunsvar 20101214

Hej Peter,
Har fått, nyligen läst och börjat svara på ditt som vanligt tänkvärda mail i morse (kom i säng sent…och vaknade sent).
Medan jag arbetade med ditt brev poppade mailet nedan från kommunen upp (har kopierat in utkastet till dig…så långt det kommit…längst ned)
Har inte hunnit smälta kommunens svar men skickar en cc så du kan se vad som är på G. Säkert känner redan nu du, som jag, det tidigare befarade kalla draget…med tillhörande fortsatta/befarade utveckling…
Hör av dig när du tagit del. Jag jobbar vidare.
Alf
 

———- Vidarebefordrat meddelande ———-
Från: Kjell Karlsson <Kjell.Karlsson@osteraker.se>
Datum: 14 december 2010 14:35
Ämne: Bistånd från Socialförvaltningen
Till: Alf Susaeg <alfsusaeg@gmail.com>

Hej Alf!
Jag har nu haft möjlighet att skapa mig en mer helhetsbild av den situation som du beskrev för mig. Jag har också funderat över den helhetslösning som du önskar och som skulle vara en win-win situation.
Utifrån mitt uppdrag som enhetschef för vuxenstödsenheten vid Socialförvaltningen så kan jag se att jag inte har mandat och kunskap för att kunna bidraga till en helhetslösning! Det innebär att du kommer vara tvungen att driva ditt skadeståndsanspråk vidare på egen hand. Jag kan se att jag kan vara dig behjälplig till din tillvaro framöver och det handlar framförallt om att du får stöd att tillgodose de basala behoven.
Jag ser att jag kan bidra till följande:
Ekonomiskt bistånd och eventuellt egnamedels förmedling.
Stöd till att ansöka om folkpension som kan tillgodose dina basala ekonomiska behov.
Stöd med att ansöka om bostadstillägg så att du kan svara för hyreskostnad.
Stöd till att ansöka om legitimation.
Stöd till att ansöka om bankkonto så att du kan erhålla ekonomiska medel.
Stöd med att finna annan bostad då du visade att det finns mögel problem i nuvarande bostad.
Stöd till viss hemutrustning.
Det innebär som du ser att det stöd som jag kan erbjuda handlar om hur din tillvaro skall se ut framöver. Det innebär att vi gemensamt måste fylla i ett antal blanketter och ansöka om pensions utbetalning, eventuellt besöka skattemyndighet för personbevis. Besöka banken för att ansöka om legitimation och bankkonto.
Söka annan bostad som inte har mögel problem. 
Jag ser att du funderar och responderar till mig om du ser att vi gemensamt kan sätta fokus på de delar som jag föreslår och där jag sett att jag har konkret möjlighet att bistå.

Med vänliga hälsningar
Kjell Karlsson

Enhetschef
Vuxenstödsenheten
Socialförvaltningen
Österåkers kommun
Tel 08 540 812 05 

—————————————————————————————

Utkastet…så långt kommet när kommunsvaret ovan dök upp

—————————————————————————————-

Hej Peter och…trots upprepningen…tack igen för dina kloka råd&synpunkter.
Det första/samlade intrycket när jag läst ditt brev nedan (05:52 idag) var ordagrant: Så är det, har Peter rätt och menar väl. Inte tu tal om det.
Kort därefter begärde likväl en av uppositionsledarna på Hjärnkontoret ordet och inledde(också ordgrant som jag minns): Har läst både på och mellan  raderna och är den ordning vännen Peter Storm beskriver OACCEPTABEL!
Tackade talaren för ordet och återgick till sitt.
Skämt(med blodigt allvar) åsido. Vilket kan uttryckas ung så här…om det är begripligt: Jag gillar inte att stå naken med så mycket på fötterna.

Sedan (endast)sak&fakta:
> Hej Alf, Jag tror du förstår, men samtidigt förstår du inte. Intellektuellt förstår du, men du vill inte ta till dig den bistra sanningen;
< bra analys…ung så är det…

 > Kommunen kan köra över dig, även om du har tre av Sveriges bästa advokater vid din sida. Det beror på Sveriges lagar och domstolarna.
> se pkten ovan…med tillägget ”men”(som jag återkommer till)

 > Domstolen är i sin fulla rätt, lagligt, ej moraliskt men moral har inget med juridik att göra, att helt strunta i allt du anför och bara beakta det kommunen anför, att ifrågasätta allt du säger samtidigt som de godtar allt kommunen säger.
< antar att du syftar på den s k fria bevisprövningen,,,enl min mening (minst) lika skamlig/brottslig/rättsvidrigt som bruket av begreppet rättshaverist

 > Så sjuka är lagarna i Sverige.
< här är våra meningar bokstavligen pixelpassade…om du förstår..;) 

> Hur ska du kunna vinna ett mål under de förhållandena? – Det går inte.
< som sagt: Peter har rätt (med minsta möjliga men likväl förbehåll för det ovannämnda ”mennet” nedan)

> Det är bl a därför jag jobbar politiskt, för att få lagarna ändrade.
< all heder för det…förstås. Och behövs fler rättskämpar som du, lika förstås.

> Det du kan göra är att få din kommuntjänsteman med dig, men det går bara så länge han inte behöver sticka ut hakan alltför långt. Med honom kan du nå en praktisk lösning för dig och kommunen. Inte rättvis kanske men en som du kan leva med.
< är och har som vet varit inne på det ända sedan mötet med KK den

Det är de enda råd jag kan ge dig. Jag vet att om du försöker dra detta i domstol så kommer du bara att förlora tid, pengar och inte uppnå något ändå…
Följ mina råd med kommunens tjänsteman och se vad som händer.
Mvh
Peter

 

.

Date: Tue, 14 Dec 2010 15:16:04 +0100
Subject: Kommunsvar 20101214
From: alfsusaeg@gmail.com
To: peter@hyway1.com
CC: alfsusaeg@gmail.com

Hej Peter,
Har fått, nyligen läst och börjat svara på ditt som vanligt tänkvärda mail i morse (kom i säng sent…och vaknade sent).
Medan jag arbetade med ditt brev poppade mailet nedan från kommunen upp (har kopierat in utkastet till dig…så långt det kommit…längst ned)
Har inte hunnit smälta kommunens svar men skickar en cc så du kan se vad som är på G. Säkert känner redan nu du, som jag, det tidigare befarade kalla draget…med tillhörande fortsatta/befarade utveckling…
Hör av dig när du tagit del. Jag jobbar vidare.
Alf
 

———- Vidarebefordrat meddelande ———-
Från: Kjell Karlsson <Kjell.Karlsson@osteraker.se>
Datum: 14 december 2010 14:35
Ämne: Bistånd från Socialförvaltningen
Till: Alf Susaeg <alfsusaeg@gmail.com>

Hej Alf!
Jag har nu haft möjlighet att skapa mig en mer helhetsbild av den situation som du beskrev för mig. Jag har också funderat över den helhetslösning som du önskar och som skulle vara en win-win situation.

Utifrån mitt uppdrag som enhetschef för vuxenstödsenheten vid Socialförvaltningen så kan jag se att jag inte har mandat och kunskap för att kunna bidraga till en helhetslösning! Det innebär att du kommer vara tvungen att driva ditt skadeståndsanspråk vidare på egen hand. Jag kan se att jag kan vara dig behjälplig till din tillvaro framöver och det handlar framförallt om att du får stöd att tillgodose de basala behoven.

Jag ser att jag kan bidra till följande:
Ekonomiskt bistånd och eventuellt egnamedels förmedling.
Stöd till att ansöka om folkpension som kan tillgodose dina basala ekonomiska behov.
Stöd med att ansöka om bostadstillägg så att du kan svara för hyreskostnad.
Stöd till att ansöka om legitimation.
Stöd till att ansöka om bankkonto så att du kan erhålla ekonomiska medel.
Stöd med att finna annan bostad då du visade att det finns mögel problem i nuvarande bostad.
Stöd till viss hemutrustning.

Det innebär som du ser att det stöd som jag kan erbjuda handlar om hur din tillvaro skall se ut framöver.
Det innebär att vi gemensamt måste fylla i ett antal blanketter och ansöka om pensions utbetalning, eventuellt besöka skattemyndighet för personbevis. Besöka banken för att ansöka om legitimation och bankkonto.

Söka annan bostad som inte har mögel problem.

Jag ser att du funderar och responderar till mig om du ser att vi gemensamt kan sätta fokus på de delar som jag föreslår och där jag sett att jag har konkret möjlighet att bistå.

.
Med vänliga hälsningar
Kjell Karlsson
.
Enhetschef
Vuxenstödsenheten
Socialförvaltningen
Österåkers kommun
Tel 08 540 812 05

——————————————————————————————-
Utkastet…så långt kommet när kommunsvaret ovan dök upp
——————————————————————————————-

Hej Peter och…trots upprepningen…tack igen för dina kloka råd&synpunkter. Det första/samlade intrycket när jag läst ditt brev nedan (05:52 idag) var ordagrant:
Så är det, har Peter rätt och menar väl. Inte tu tal om det.
Kort därefter begärde likväl en av uppositionsledarna på Hjärnkontoret ordet och inledde (också ordgrant som jag minns):
Har läst både på och mellan  raderna och är den ordning vännen Peter Storm beskriver OACCEPTABEL!
Tackade talaren för ordet och återgick till sitt.

Skämt(med blodigt allvar) åsido. Vilket kan uttryckas ung så här, om det är begripligt:
Jag gillar inte att stå naken med så mycket på fötterna.

Sedan (endast)sak&fakta:

> Hej Alf, Jag tror du förstår, men samtidigt förstår du inte. Intellektuellt förstår du, men du vill inte ta till dig den bistra sanningen;
< bra analys…ung så är det…

> Kommunen kan köra över dig, även om du har tre av Sveriges bästa advokater vid din sida. Det beror på Sveriges lagar och domstolarna.
> se pkten ovan…med tillägget ”men”(som jag återkommer till)

> Domstolen är i sin fulla rätt, lagligt, ej moraliskt men moral har inget med juridik att göra, att helt strunta i allt du anför och bara beakta det kommunen anför, att ifrågasätta allt du säger samtidigt som de godtar allt kommunen säger.
< antar att du syftar på den s k fria bevisprövningen,,,enl min mening (minst) lika skamlig/brottslig/rättsvidrigt som bruket av begreppet rättshaverist

> Så sjuka är lagarna i Sverige.
< här är våra meningar bokstavligen pixelpassade…om du förstår..;)

> Hur ska du kunna vinna ett mål under de förhållandena? – Det går inte.
< som sagt: Peter har rätt (med minsta möjliga men likväl förbehåll för det ovannämnda ”mennet” nedan)

> Det är bl a därför jag jobbar politiskt, för att få lagarna ändrade.
< all heder för det…förstås. Och behövs fler rättskämpar som du, lika förstås.

> Det du kan göra är att få din kommuntjänsteman med dig, men det går bara så länge han inte behöver sticka ut hakan alltför långt. Med honom kan du nå en praktisk lösning för dig och kommunen. Inte rättvis kanske men en som du kan leva med.

< är och har som vet varit inne på det ända sedan mötet med KK den Det är de enda råd jag kan ge dig. Jag vet att om du försöker dra detta i domstol så kommer du bara att förlora tid, pengar och inte uppnå något ändå…
Följ mina råd med kommunens tjänsteman och se vad som händer.
Mvh
Peter

Hej Alf,
jag tror du förstår, men samtidigt förstår du inte. Intellektuellt förstår du, men du vill inte ta till dig den bistra sanningen; Kommunen kan köra över dig, även om du har tre av Sveriges bästa advokater vid din sida. Det beror på Sveriges lagar och domstolarna. Domstolen är i sin fulla rätt, lagligt, ej moraliskt men moral har inget med juridik att göra, att helt strunta i allt du anför och bara beakta det kommunen anför, att ifrågasätta allt du säger samtidigt som de godtar allt kommunen säger.
Så sjuka är lagarna i Sverige. Hur ska du kunna vinna ett mål under de förhållandena? – Det går inte. Det är bl a därför jag jobbar politiskt, för att få lagarna ändrade.
Det du kan göra är att få din kommuntjänsteman med dig, men det går bara så länge han inte behöver sticka ut hakan alltför långt. Med honom kan du nå en praktisk lösning för dig och kommunen. Inte rättvis kanske men en som du kan leva med.
Det är de enda råd jag kan ge dig. Jag vet att om du försöker dra detta i domstol så kommer du bara att förlora tid, pengar och inte uppnå något ändå…
Följ mina råd med kommunens tjänsteman och se vad som händer.
Mvh
Peter

———-

Från: Peter Storm <peter@hyway1.com>
Datum: 14 december 2010 05:52
Ämne: Re: Modeller, texter mm
Till: Alf Susaeg alfsusaeg@gmail.com

Hej Alf,
jag tror du förstår, men samtidigt förstår du inte Intellektuellt förstår du, men du vill inte ta till dig den bistra sanningen; Kommunen kan köra över dig, även om du har tre av Sveriges bästa advokater vid din sida. Det beror på Sveriges lagar och domstolarna.
Domstolen är i sin fulla rätt, lagligt, ej moraliskt men moral har inget med juridik att göra, att helt strunta i allt du anför och bara beakta det kommunen anför, att ifrågasätta allt du säger samtidigt som de godtar allt kommunen säger.
Så sjuka är lagarna i Sverige. Hur ska du kunna vinna ett mål under de förhållandena? – Det går inte. Det är bl a därför jag jobbar politiskt, för att få lagarna ändrade.
Det du kan göra är att få din kommuntjänsteman med dig, men det går bara så länge han inte behöver sticka ut hakan alltför långt. Med honom kan du nå en praktisk lösning för dig och kommunen. Inte rättvis kanske men en som du kan leva med.
Det är de enda råd jag kan ge dig. Jag vet att om du försöker dra detta i domstol så kommer du bara att förlora tid, pengar och inte uppnå något ändå…
Följ mina råd med kommunens tjänsteman och se vad som händer.
Mvh
Peter

—– Original Message —–

From: Alf Susaeg
To: peter@hyway1.com
Cc: alfsusaeg@gmail.com
Sent: Tuesday, December 14, 2010 11:13 AM
Subject: Modeller, texter mm

Hej Peter och som vanligt stort tack för mail och synpunkter.
Som lika vanligt lutar vi i stort åt samma håll med smärre avvikelser…

> Hej Alf, ”triangelmodellen” är välgjord,
< tack Peter!

> men inget du ska skicka till någon handläggare av ditt fall
< försäkrar att det inte ens föresvävat mig…i modellens nuvarande skick

> När jag tittat en stund på länken blev jag uttråkad.
< inte skoj att höra men nyttigt, och noteras…inkl frågan om hur det ska åtgärdas

> Jag vill inte sitta och vänta på att ny text ska komma upp.
< känner jag själv igen…problemet är att välja mellan manuell och tidsstyd visning (eller ngn hybrid…som i det aktuella spelet). Du kanske inte vet att du själv kan styra spelen manuellt… trots att de är tidssatta…pageup eller pagedown…fungerar även som snabbspolning

> Det ska vara sidor med text, rakt upp och ner.
< det här ”modellutkastet” var inte avsett att vara så. Jag har tiotusentals sidor text…som ingen vill/orkar läsa. Ett av de största problem i det här fallet som föranlett alla (försök till) problemlösande ansträngningar genom åren, via olika ‘hybrider’…från bilder…storbilder (upp till 10 kvadratmeter), giffar, bildspel och ljudfiler. Totalt 140,000 Mb info finns på lager.

> Som man läser i egen takt.
< jfr ovan

> Finesser och grafikeffekter tillför inget till ditt fall.
< som redan sagts. Och kan jag lika säkert försäkra att denna extrema möda inte skett för ”skojs” skull (syftar på bilder/bildspel etc) utan endast för att bilder visat sig vara enda möjlighet att väcka ngn som helst uppmärksamhet.
För ngt år sedan inleddes, som bekräftelse på den tesen, en uppsjö attacker mot mina websidor för att stoppa bla publiceringarna av bilder. Ffa bilder knutna till Wallenberg&Co då enl uppgift mina publikationer ”retar gallfeber på alla

> Det hör mer hemma i en försäljningsbroshyr eller något liknande.
< det var också min hållning…innan det jag nyss beskrivit stod klart.

> Gör bara exakt som jag sa;
< du är rolig Peter..;) fast då jag vet att du menar väl är det förstås OK..;)

> En halv sida först för att väcka nyfikenheten. Svart text mot vit bakgrund. Sedan en ca 5 sidor lång sammanfattning, även här är en del av uppgiften att väcka läsarens nyfikenhet. Det är det du ska fokusera på. Undvik datum, klockslag osv. Det ska helst vara underhållande att läsa. Försök att dra fram lustigheter i fallet (om det finns några). Har du med dig killen så här långt drar du hela fallet på ca 30 sidor.
< Vettigt och klokt…alltihop

> All bevisning, klockslag, datum osv länkar du till. Den ska inte ligga i texten.
< här tappade jag tråden…hur menar du att i exvis den 30-sidiga versionen länka till bevisning, datum etc utan att lägga något i själva texten?

> Titta hur Anneli gjort på siten www.feliciasliv.se  Hon har massor med länkar i texten. Länkarna kan de gå till som hyser tvivel. För andra, som redan litar på dig, blir det bara svårläst med en mängd dokument inklämda bland texten.
< intressant…och undrar…så att jag inte missförstår…om du menar att Annelis upplägg inkl den sida du länkar till kan fungera som modell även i mitt fall?

Låt oss här leka med tanken att arbetet ovan vore klart idag i mitt fall (naturligtvis fråga om månaders arbete inkl tester av upplägg/innehåll etc) Vad skulle man/jag/vi göra med det testade materialet? Hur få läsare? Via mainstream? Internet? Och om man lyckas få läsare…kanske många…vad göra med dom? Uppropslistor? Protestgrupper a la Facebook?  Eller vad?
Jag låter säkert pessimistisk med P men kan omöjligen bortse från exempelvis din (del)syntes den 11 oktober som så kort och koncist resumerar problemet, i grunden (första delen):

”De skyr inga som helst medel för att nå sitt mål om total underkastelse”

Just så är det.Och har så varit i det här fallet sedan mitten av 90-talet.Hela problemkomplexet resumerat i de tre storbilderna RESA, Den felande länken och Uttröttningsmetoden med de fem resp sex ”skyddsmurarna” som övergripande tema.
Problemet konkret på närmaste myndighetsnivå:
Kommunen är extremt noggran (begreppet nitisk bara förnamn) när det gäller beskrivning av den rätt jag har idag. Utan (hittills) minsta hänsyn till den väl dokumenterade ärendehistoriken. Kommunen läser identiskt likalydande lagrum på olika sätt. Ett sätt för kommunen och ett diametralt motsatt för mig. Och bestämmer kommunen/myndigheten lika godtyckligt genom sina handläggare, för vilka lagrum sådan särbehandling ska gälla.

Kanske mest fascinerande är att när jag utan annat val insisterar på att exempelvis den svenska brottsbalken ska tolkas och tillämpas på samma sätt för kommunens tjänstemän som för mig, blir det tyst. Knäpp tyst.

Ett exempel ur verkligheten där det blev just så tyst var när jag vid ett möte med Ingela Gardner våren/sommaren 2003 argumenterade(ungefär): Låt oss säga att jag gör inbrott i kommunhuset och stjäl tjugo stora flyttkartonger med oersättliga dokument. Dokument som är helt avgörande för kommunens fortsatta verksamhet, och som jag har ”bud” på. Kan jag behålla och sälja detta stöldgods utan vidare? Fast kommunen vet att just jag är den tjuv som brutit sig in och stulit dokumenten? Kommer isf kommunen att med polis-, åklagar- och handräckningshjälp försöka få tillbaka det omistliga stöldgodset?…och så vidare…

Kenneth Flood, formellt ombud i sju år har till leda upprepat:
Jag kommer ingen vart med dom. Inget har hänt på fem år (sade Flood sommaren 2008)

Problemet i ett nötskal. Grov brottslighet…Diktaturfasoner…Laglöshet och…Godtycke!

Vilket kunde skönjas senast vid Kjell Karlssons besök i fredags. Har inte ordat om det tidigare men klart är att Kjell Karlsson (bortsett från när vi gick igenom delar av underlaget på min dator) inte reagerar på det naturliga/mänskliga sätt som utomstående gör när de konfronteras med den av kommunen uppsåtligt skapade, och för mig ofrånkomliga, misären…och ffa för den tidsrymd det är fråga om…tolv år! (skrev ngra rader om det till dig samma dag…kom mailen fram?…här iaf ett utdrag):

Hur som helst mötte jag KK i porten på utsatt tid, var han lika glad&trevlig som när vi skildes igår, gick vi upp till mig och fick jag stänga fönstret under mötet(över 15 minus ute), tog KK fram ett beslut han sjäv fattat, ville att jag skulle kvittera beloppet,,,på hans ”kombidokument”. Läste, skrev på hans redan undertecknade papper och var KK mycket angelägen om att jag…medan han såg på…även undertecknade min kopia (första gången jag mött en sådan administrativ omsorg…utom vid affärsuppgörelser där parterna samtidigt påtecknar och utväxlar påtecknade avtal). Mot den s k samlade bakgrunden; ett absolut tomt kylskåp och dito frys och skafferi och alla övriga accumulerade/överhängande materiella behov…som följd av kommunens tolvåriga utsvältning…(lika med s k adekvat kausalt förorsakad nöd som inleddes vid ”korskrypningserbjudandet” med föregående arbetsansökan april 1998)…var det aktuella nödstödet i bästa fall ett skämt. I sämsta en ytterligare avsiktligt grov kränkning.

(andra delen)

”Det är ingen idé att kämpa i domstol även om du har rätt. Du FÅR inte rätt”

Mycket tyder på att din analys är korrekt. Vilket isf och i sin tur betyder att det i min avslutande retoriska fråga den 24 november bor mer än retorik. Vilket samtidigt och självklart inte betyder att Österåker har någon som helst RÄTT att behålla de av kommunens tjänstemän stulna HD-bevisen. Tänk efter. Är det inte i sig alldeles ofattbart att man/dom hittlills så väl lyckats undvika just den frågan. Trots att den varit ”öppen” på Internet flera år?
Ett för tiotusental sjukahusdrabbade avgörande mål i Högsta domstolen…(jfr fyra nycklar) där en svensk myndighet genom inbrott i bostad bevisligen har stulit ett tjuotal kartonger avgörande bevismaterial…där svenska polis, åklagar och tillsynsmyndigheter trots formella anmälningar med påminnelser inte rört ett finger…för att komma till undsättning!?
Är inte det…i alla fall…ett fall som talar för sig självt?

/Alf

———-

Från: Peter Storm peter@hyway1.com
Datum: 13 december 2010 20:04
Ämne: Re: Hej igen Peter!
Till: Alf Susaeg <alfsusaeg@gmail.com>

Hej Alf,
”triangelmodellen” är välgjord, men inget du ska skicka till någon handläggare av ditt fall.
När jag tittat en stund på länken blev jag uttråkad. Jag vill inte sitta och vänta på att ny text ska komma upp. Det ska vara sidor med text, rakt upp och ner. Som man läser i egen takt.
Finesser och grafikeffekter tillför inget till ditt fall. Det hör mer hemma i en försäljningsbroshyr eller något liknande.
Gör bara exakt som jag sa;
En halv sida först för att väcka nyfikenheten. Svart text mot vit bakgrund. Sedan en ca 5 sidor lång sammanfattning, även här är en del av uppgiften att väcka läsarens nyfikenhet. Det är det du ska fokusera på. Undvik datum, klockslag osv. Det ska helst vara underhållande att läsa. Försök att dra fram lustigheter i fallet (om det finns några). Har du med dig killen så här långt drar du hela fallet på ca 30 sidor. All bevisning, klockslag, datum osv länkar du till. Den ska inte ligga i texten.
Titta hur Anneli gjort på siten www.feliciasliv.se
Hon
har massor med länkar i texten. Länkarna kan de gå till som hyser tvivel. För andra, som redan litar på dig, blir det bara svårläst med en mängd dokument inklämda bland texten. Ungefär så lägger du upp det.
Mvh
Peter

  

.

Date: Tue, 14 Dec 2010 05:13:53 +0100
Subject: Modeller, texter mm
From: alfsusaeg@gmail.com
To: peter@hyway1.com
CC: alfsusaeg@gmail.com

Hej Peter och som vanligt stort tack för mail och synpunkter.
Som lika vanligt lutar vi i stort åt samma håll med smärre avvikelser…

> Hej Alf, ”triangelmodellen” är välgjord,
< tack Peter!

> men inget du ska skicka till någon handläggare av ditt fall.
< försäkrar att det inte ens föresvävat mig…i modellens nuvarande skick

> När jag tittat en stund på länken blev jag uttråkad.
< inte skoj att höra men nyttigt, och noteras…inkl frågan om hur det ska åtgärdas

> Jag vill inte sitta och vänta på att ny text ska komma upp.
< känner jag själv igen…problemet är att välja mellan manuell och tidsstyd visning (eller ngn hybrid…som i det aktuella spelet). Du kanske inte vet att du själv kan styra spelen manuellt… trots att de är tidssatta…pageup eller pagedown…fungerar även som snabbspolning

> Det ska vara sidor med text, rakt upp och ner.
< det här ”modellutkastet” var inte avsett att vara så. Jag har tiotusentals sidor text…som ingen vill/orkar läsa. Ett av de största problem i det här fallet som föranlett alla (försök till) problemlösande ansträngningar genom åren, via olika ‘hybrider’…från bilder…storbilder (upp till 10 kvadratmeter), giffar, bildspel och ljudfiler. Totalt 140,000 Mb info finns på lager.

> Som man läser i egen takt.
< jfr ovan

> Finesser och grafikeffekter tillför inget till ditt fall.
< som redan sagts. Och kan jag lika säkert försäkra att denna extrema möda inte skett för ”skojs” skull (syftar på bilder/bildspel etc) utan endast för att bilder visat sig vara enda möjlighet att väcka ngn som helst uppmärksamhet. För ngt år sedan inleddes, som bekräftelse på den tesen, en uppsjö attacker mot mina websidor för att stoppa bla publiceringarna av bilder. Ffa bilder knutna till Wallenberg&Co då enl uppgift mina publikationer ”retar gallfeber på alla

> Det hör mer hemma i en försäljningsbroshyr eller något liknande.
< det var också min hållning…innan det jag nyss beskrivit stod klart.

> Gör bara exakt som jag sa;
< du är rolig Peter..;) fast då jag vet att du menar väl är det förstås OK..;)

> En halv sida först för att väcka nyfikenheten. Svart text mot vit bakgrund. Sedan en ca 5 sidor lång sammanfattning, även här är en del av uppgiften att väcka läsarens nyfikenhet. Det är det du ska fokusera på. Undvik datum, klockslag osv. Det ska helst vara underhållande att läsa. Försök att dra fram lustigheter i fallet (om det finns några). Har du med dig killen så här långt drar du hela fallet på ca 30 sidor.

< Vettigt och klokt…alltihop
> All bevisning, klockslag, datum osv länkar du till. Den ska inte ligga i texten.
< här tappade jag tråden…hur menar du att i exvis den 30-sidiga versionen länka till bevisning, datum etc utan att lägga något i själva texten?

> Titta hur Anneli gjort på siten www.feliciasliv.se  Hon har massor med länkar i texten. Länkarna kan de gå till som hyser tvivel. För andra, som redan litar på dig, blir det bara svårläst med en mängd dokument inklämda bland texten.
< intressant…och undrar…så att jag inte missförstår…om du menar att Annelis upplägg inkl den sida du länkar till kan fungera som modell även i mitt fall?

Låt oss här leka med tanken att arbetet ovan vore klart idag i mitt fall (naturligtvis fråga om månaders arbete inkl tester av upplägg/innehåll etc) Vad skulle man/jag/vi göra med det testade materialet? Hur få läsare? Via mainstream? Internet? Och om man lyckas få läsare…kanske många…vad göra med dom? Uppropslistor? Protestgrupper a la Facebook?  Eller vad?
Jag låter säkert pessimistisk med P men kan omöjligen bortse från exempelvis din (del)syntes den 11 oktober som så kort och koncist resumerar problemet, i grunden (första delen):

”De skyr inga som helst medel för att nå sitt mål om total underkastelse”

Just så är det.Och har så varit i det här fallet sedan mitten av 90-talet.Hela problemkomplexet resumerat i de tre storbilderna RESA, Den felande länken och Uttröttningsmetoden med de fem resp sex ”skyddsmurarna” som övergripande tema.

Problemet konkret på närmaste myndighetsnivå:
Kommunen är extremt noggran (begreppet nitisk bara förnamn) när det gäller beskrivning av den rätt jag har idag. Utan (hittills) minsta hänsyn till den väl dokumenterade ärendehistoriken. Kommunen läser identiskt likalydande lagrum på olika sätt. Ett sätt för kommunen och ett diametralt motsatt för mig. Och bestämmer kommunen/myndigheten lika godtyckligt genom sina handläggare, för vilka lagrum sådan särbehandling ska gälla.

Kanske mest fascinerande är att när jag utan annat val insisterar på att exempelvis den svenska brottsbalken ska tolkas och tillämpas på samma sätt för kommunens tjänstemän som för mig, blir det tyst. Knäpp tyst.

Ett exempel ur verkligheten där det blev just så tyst var när jag vid ett möte med Ingela Gardner våren/sommaren 2003 argumenterade(ungefär):
Låt oss säga att jag gör inbrott i kommunhuset och stjäl tjugo stora flyttkartonger med oersättliga dokument. Dokument som är helt avgörande för kommunens fortsatta verksamhet, och som jag har ”bud” på. Kan jag behålla och sälja detta stöldgods utan vidare? Fast kommunen vet att just jag är den tjuv som brutit sig in och stulit dokumenten? Kommer isf kommunen att med polis-, åklagar- och handräckningshjälp försöka få tillbaka det omistliga stöldgodset?…och så vidare…

Kenneth Flood, formellt ombud i sju år har till leda upprepat:
Jag kommer ingen vart med dom. Inget har hänt på fem år (sade Flood sommaren 2008)

Problemet i ett nötskal. Grov brottslighet…Diktaturfasoner…Laglöshet och…Godtycke!

Vilket kunde skönjas senast vid Kjell Karlssons besök i fredags. Har inte ordat om det tidigare men klart är att Kjell Karlsson (bortsett från när vi gick igenom delar av underlaget på min dator) inte reagerar på det naturliga/mänskliga sätt som utomstående gör när de konfronteras med den av kommunen uppsåtligt skapade, och för mig ofrånkomliga, misären…och ffa för den tidsrymd det är fråga om…tolv år! (skrev ngra rader om det till dig samma dag…kom mailen fram?…här iaf ett utdrag):

Hur som helst mötte jag KK i porten på utsatt tid, var han lika glad&trevlig som när vi skildes igår, gick vi upp till mig och fick jag stänga fönstret under mötet(över 15 minus ute), tog KK fram ett beslut han sjäv fattat, ville att jag skulle kvittera beloppet,,,på hans ”kombidokument”. Läste, skrev på hans redan undertecknade papper och var KK mycket angelägen om att jag…medan han såg på…även undertecknade min kopia (första gången jag mött en sådan administrativ omsorg…utom vid affärsuppgörelser där parterna samtidigt påtecknar och utväxlar påtecknade avtal).
Mot den s k samlade bakgrunden; ett absolut tomt kylskåp och dito frys och skafferi och alla övriga accumulerade/överhängande materiella behov…som följd av kommunens tolvåriga utsvältning…(lika med s k adekvat kausalt förorsakad nöd som inleddes vid ”korskrypningserbjudandet” med föregående arbetsansökan april 1998)…var det aktuella nödstödet i bästa fall ett skämt. I sämsta en ytterligare avsiktligt grov kränkning.

(andra delen)

”Det är ingen idé att kämpa i domstol även om du har rätt. Du FÅR inte rätt”

Mycket tyder på att din analys är korrekt. Vilket isf och i sin tur betyder att det i min avslutande retoriska fråga den 24 november bor mer än retorik. Vilket samtidigt och självklart inte betyder att Österåker har någon som helst RÄTT att behålla de av kommunens tjänstemän stulna HD-bevisen. Tänk efter. Är det inte i sig alldeles ofattbart att man/dom hittlills så väl lyckats undvika just den frågan. Trots att den varit ”öppen” på Internet flera år?
Ett för tiotusental sjukahusdrabbade avgörande mål i Högsta domstolen…(jfr fyra nycklar) där en svensk myndighet genom inbrott i bostad bevisligen har stulit ett tjuotal kartonger avgörande bevismaterial…där svenska polis, åklagar och tillsynsmyndigheter trots formella anmälningar med påminnelser inte rört ett finger…för att komma till undsättning!?
Är inte det…i alla fall…ett fall som talar för sig självt?

/Alf

———-

Från: Peter Storm peter@hyway1.com
Datum: 13 december 2010 20:04
Ämne: Re: Hej igen Peter!
Till: Alf Susaeg <alfsusaeg@gmail.com>

Hej Alf,
”triangelmodellen” är välgjord, men inget du ska skicka till någon handläggare av ditt fall.
När jag tittat en stund på länken blev jag uttråkad. Jag vill inte sitta och vänta på att ny text ska komma upp. Det ska vara sidor med text, rakt upp och ner. Som man läser i egen takt.
Finesser och grafikeffekter tillför inget till ditt fall. Det hör mer hemma i en försäljningsbroshyr eller något liknande.

Gör bara exakt som jag sa; En halv sida först för att väcka nyfikenheten. Svart text mot vit bakgrund.
Sedan en ca 5 sidor lång sammanfattning, även här är en del av uppgiften att väcka läsarens nyfikenhet.
Det är det du ska fokusera på. Undvik datum, klockslag osv. Det ska helst vara underhållande att läsa. Försök att dra fram lustigheter i fallet (om det finns några)
Har du med dig killen så här långt drar du hela fallet på ca 30 sidor. All bevisning, klockslag, datum osv länkar du till. Den ska inte ligga i texten.
Titta hur Anneli gjort på siten www.feliciasliv.se
Hon
har massor med länkar i texten. Länkarna kan de gå till som hyser tvivel. För andra, som redan litar på dig, blir det bara svårläst med en mängd dokument inklämda bland texten. Ungefär så lägger du upp det.
Mvh
Peter

  

.

Date: Fri, 10 Dec 2010 14:48:36 +0100
Subject: Snälla Peter…igen
From: alfsusaeg@gmail.com
To: peter@hyway1.com
CC: alfsusaeg@gmail.com

du behöver inte sätta dig in i mer än du redan gjort. Brevet jag skickade till Kjell igår…som du tyckte var bra…och jämföra det brevet med vad Kjell Karlsson skriver idag…vilket du också läst. Så jag lånar av dig; det här förstår jag inte riktigt Peter.
Men förklara gärna…och ffa rätta mig mer än gärna om/där jag bevisligen ser&tänker fel.
Alf

Den 10 december 2010 14:41 skrev Peter Storm peter@hyway1.com:
Alf, medan du kan turerna utan och innan så måste andra ägna mycket tid åt att sätta sig in i ärendet.
Det är vad han försöker säga till dig men under tiden får du matpengar idag. Jag ser inga försök från hans sida att glida ifrån ämnet. Däremot vill han sätta sig in i det bättre innan han uttalar sig. Så skulle jag tolka brevet.

—– Original Message —–

From: Alf Susaeg
To: peter@hyway1.com
Cc alfsusaeg@gmail.com
Sent: Friday, December 10, 2010 8:31 PM
Subject: Snälla Peter…

du ser vad enhetschefen Karlsson skriver idag. Det vill säga INTE skriver…idag.
Inte ett ord om dagens…och den här kafkaprocessens…första och främsta sakfråga alla kategorier sedan slutet av 90-talet. Igår formulerad som ett ”win-win-win-win”-möte att hållas före jul. Vilket enhetschefen Karlsson och jag så sent som kl 1525 igår var helt överens om att hålla före jul…under hans samordning.
Menar du verkligen att jag/vi…mot den samlade bakgrunden…inte kan begära att Kjell Karlsson iaf skrivit ett ord om det?
Alf
 

Den 10 december 2010 13:35 skrev Peter Storm peter@hyway1.com:
Det här förstår jag inte riktigt Alf. Vad jag kan se försöker han hjälpa dig.
Del kommer han med pengar idag och dels sägar han att han ska gå igenom ditt ärende och hjälpa dig på de områden han kan. Han ansvarar ju enbart för delar av hela ditt problem, men ska försöka hjälpa där han kan.
Vad mer kan du begära?
Mvh
Peter

—– Original Message —–

From: Alf Susaeg
To: peter@hyway1.com
Cc: alfsusaeg@gmail.com
Sent: Friday, December 10, 2010 7:09 PM
Subject: En ‘annan’ Kjell har svarat…

och en ny ballong har farit i luften…
Ty sådan är den…Kafkavärlden..;|
/Alf

———-

Hej Alf!

Som jag sa igår så är det mycket information som du ger mig och som jag försöker ta in och få en så hel bild av som det är möjligt! Det tar lite tid och behövs en del tankesortering hos mig för att bringa klarhet och för mig en förstålig struktur.
Utifrån allt den information som du gav mig så försöker jag sortera vilka delar som jag har direkt möjligheter att vara beslutsfattare i och där jag direkt kan påverka.
Så långt som jag kommit just nu så kan jag se din försörjning som det första steget. Det innebär att jag inleder en utredning och öppnar ett ärende inom försörjningsstödsområdet.
Det ger mig möjlighet att utifrån din ansökan muntligt igår och i ditt e-brev kan besluta om bistånd till matpengar i avvaktan på vidare utredning. Den vidare utredning skall vi göra gemensamt och eftersöka om du har möjlighet att erhålla inkomster på annat sätt än genom försörjningsstöd i framtiden.
Detta får blir det första steget och som jag kan lösa idag fredag.
Jag kommer då komma förbi dig som hastigast idag, sen eftermiddag och överlämna matpengar för 1 vecka. Du kommer då att vara tvungen att skriva under att du mottagit det aktuella beloppet. Detta bland annat för att jag som tjänsteman kan inte hämta ut medel utan att redovisa på vilket sätt som jag har hanterat medlen.

Med vänliga hälsningar
Kjell Karlsson
Enhetschef
Vuxenstödsenheten
Österåkers kommun

——–
 
Från: Alf Susaeg [mailto:alfsusaeg@gmail.com]
Skickat: den 9 december 2010 22:24
Till: Kjell Karlsson
Kopia: alfsusaeg@gmail.com
Ämne: Vårt möte idag (kopia)

Kjell Karlsson
Enhetschef
Vuxenstödsenheten
Österåkers kommun

Hej igen Kjell!
Tack för vårt konstruktiva möte idag.

Har just avslutat en flera timmar lång mailväxling ang problemen med obehöriga ”mailläsningar” och har därför mitt avhörande dröjt. Dataintrång är ett minst sagt besvärande problem som jag hoppas förskonar våra brevväxlingar, trots den bakomliggande verklighet vi gick igenom.
Först en resume av det vi avhandlade idag:

1. Mötet började 1305. Slutade 1525.

2. Jag uppfattade dig, inledningsvis, vara på ”fel kurs” men efter våra drygt två gemensamma timmar framför min dator uppfattade jag att du fått svar, förklaringar och belägg för alla dina fullt naturliga/berättigade frågor, inklusive förståelse för problematiken i helhet.

3. Du kunde med egna ögon se och förstå min aktuella misär (bl a det tomma kylskåpet ngra gamla bilder längst ned på strippen och förstå problemen med den sanslösa nödlösningen…gatuförsäljningen av KafkaCDn i rådande kyla).och skulle därför omedelbart se till att jag fick försörjningsmedel.

4. Eftersom kyrkan alltjämt har den formella ombudsfunktionen gentemot kommunen, alternativt är skyldig att ge mig allt underlag som krävs för att formellt utkräva den rätt Flood i sin ombudsegenskap inte lyckats utfå hos kommunen för min räkning betonade jag att jag inte kan skriva på papper a la ”acceptanser”, ”godkännanden”, ”ansökningar” etc utom att kvittera erhållet belopp, tvekade du men sa: ”då skriver jag en ansökan, som du inte behöver skriva på…måste ha det för revisorerna”. Vilket var OK, för min del.

5. Kom vi sedan överens om att Ingela Gardner, Kenneth Flood, du och jag snarast skulle träffas och förutsättningslöst se om en övergripande lösning kunde skapas. En ”win-win-win-win” således som alla kunde leva med. Ett bra förslag tyckte vi båda då Gardner(kommunen), Flood(kyrkan), du och jag samtidigt kommer ur det låsta läget. Och kommer förmodligen samtidigt alla medel som krävs i den s k slutänden att skakas fram, eftersom som jag uttryckte det; det är ”kaffepengar” i det stora hela. Du tog del av mitt s k drömscenario inkl Bonniers och Wallenbergs roller, läste bl a länkarna ovan och var med på upplägget. Enda möjliga hinder är…som också fördes på tal…Prestige vilket jag så långt hopp kan räcka, hoppas inte fördärvar det hela.

6. Nämnde även de konkreta belägg för att även lägenheten på Bergvägen är mögelskadad. (Jfr den gamla bildstrippen från Norrgårdsvägen). Enl min mening ett viktigt ”kort” för hela vårt upplägg då det i verkligheten är fråga om ytterligare åtta år i ett ytterligare påtvingat hälsovådligt boende. 

7. Kom vi till sist överens om att jag skulle maila dig ett utkast till e-brev avs det aktuella mötet mellan Ingela Gardner, Kenneth Flood, dig och mig själv, där du helt naturligt skulle stå som avsändare/samordnare.

Har nu tittat i kalendern, räknat dagar och ser att det inte är mycket tid att vinka på. Bara tio arbetsdagar kvar till jul. Förslaget är därför att du ringer Ingela och Kenneth och helt enkelt och utan krusiduller berättar vad vi har gjort och kommit överens om, och be att de båda försöker hitta ngn glugg i sina agendor.
Jag tror det är det bästa och snabbaste sättet att få detta viktiga möte till stånd. Och för du bara ”win-win-win-win”-upplägget ordentligt på tal (använd gärna det här mailet om du vill) tror jag de båda ”hänger med”. Det finns ju inget att förlora, för någon.

Sist ang försörjningsmedlen måste jag be dig hälsa på igen (i morgon/fredag) med kontanter.
Jag har inga bankkonton numera. Inte ens acceptabel legitimation.
Sista ryggkotan säger iaf att vi är på rätt väg, så håller den vad den lovar blir det här bra. Rent av riktigt bra, i den s k slutänden.
Bästa hälsningar
Alf Susaeg

 

.

Date: Fri, 10 Dec 2010 14:31:25 +0100
Subject: Snälla Peter…
From: alfsusaeg@gmail.com
To: peter@hyway1.com
CC: alfsusaeg@gmail.com

du ser vad enhetschefen Karlsson skriver idag. Det vill säga INTE skriver…idag. Inte ett ord om dagens…och den här kafkaprocessens…första och främsta sakfråga alla kategorier sedan slutet av 90-talet. Igår formulerad som ett ”win-win-win-win”-möte att hållas före jul. Vilket enhetschefen Karlsson och jag så sent som kl 1525 igår var helt överens om att hålla före jul…under hans samordning.
Menar du verkligen att jag/vi…mot den samlade bakgrunden…inte kan begära att Kjell Karlsson iaf skrivit ett ord om det?
Alf
 

Den 10 december 2010 13:35 skrev Peter Storm peter@hyway1.com:
Det här förstår jag inte riktigt Alf. Vad jag kan se försöker han hjälpa dig. Del kommer han med pengar idag och dels sägar han att han ska gå igenom ditt ärende och hjälpa dig på de områden han kan. Han ansvarar ju enbart för delar av hela ditt problem, men ska försöka hjälpa där han kan.
Vad mer kan du begära?
Mvh
Peter

—– Original Message —–

From: Alf Susaeg
To: peter@hyway1.com
Cc: alfsusaeg@gmail.com
Sent: Friday, December 10, 2010 7:09 PM
Subject: En ‘annan’ Kjell har svarat…

och en ny ballong har farit i luften…
Ty sådan är den…Kafkavärlden..;|
/Alf

———-

Hej Alf!
Som jag sa igår så är det mycket information som du ger mig och som jag försöker ta in och få en så hel bild av som det är möjligt! Det tar lite tid och behövs en del tankesortering hos mig för att bringa klarhet och för mig en förstålig struktur.
 Utifrån allt den information som du gav mig så försöker jag sortera vilka delar som jag har direkt möjligheter att vara beslutsfattare i och där jag direkt kan påverka.
Så långt som jag kommit just nu så kan jag se din försörjning som det första steget. Det innebär att jag inleder en utredning och öppnar ett ärende inom försörjningsstödsområdet.
Det ger mig möjlighet att utifrån din ansökan muntligt igår och i ditt e-brev kan besluta om bistånd till matpengar i avvaktan på vidare utredning. Den vidare utredning skall vi göra gemensamt och eftersöka om du har möjlighet att erhålla inkomster på annat sätt än genom försörjningsstöd i framtiden.
Detta får blir det första steget och som jag kan lösa idag fredag.
Jag kommer då komma förbi dig som hastigast idag, sen eftermiddag och överlämna matpengar för 1 vecka. Du kommer då att vara tvungen att skriva under att du mottagit det aktuella beloppet. Detta bland annat för att jag som tjänsteman kan inte hämta ut medel utan att redovisa på vilket sätt som jag har hanterat medlen.

Med vänliga hälsningar
Kjell Karlsson
Enhetschef
Vuxenstödsenheten
Österåkers kommun

——–

Från: Alf Susaeg [mailto:alfsusaeg@gmail.com]
Skickat: den 9 december 2010 22:24
Till: Kjell Karlsson
Kopia: alfsusaeg@gmail.com
Ämne: Vårt möte idag (kopia)

Kjell Karlsson
Enhetschef
Vuxenstödsenheten
Österåkers kommun

Hej igen Kjell!
Tack för vårt konstruktiva möte idag.

Har just avslutat en flera timmar lång mailväxling ang problemen med obehöriga ”mailläsningar” och har därför mitt avhörande dröjt. Dataintrång är ett minst sagt besvärande problem som jag hoppas förskonar våra brevväxlingar, trots den bakomliggande verklighet vi gick igenom.
Först en resume av det vi avhandlade idag:

1. Mötet började 1305. Slutade 1525.

2. Jag uppfattade dig, inledningsvis, vara på ”fel kurs” men efter våra drygt två gemensamma timmar framför min dator uppfattade jag att du fått svar, förklaringar och belägg för alla dina fullt naturliga/berättigade frågor, inklusive förståelse för problematiken i helhet.

3. Du kunde med egna ögon se och förstå min aktuella misär (bl a det tomma kylskåpet ngra gamla bilder längst ned på strippen och förstå problemen med den sanslösa nödlösningen…gatuförsäljningen av KafkaCDn i rådande kyla).och skulle därför omedelbart se till att jag fick försörjningsmedel.

4. Eftersom kyrkan alltjämt har den formella ombudsfunktionen gentemot kommunen, alternativt är skyldig att ge mig allt underlag som krävs för att formellt utkräva den rätt Flood i sin ombudsegenskap inte lyckats utfå hos kommunen för min räkning betonade jag att jag inte kan skriva på papper a la ”acceptanser”, ”godkännanden”, ”ansökningar” etc utom att kvittera erhållet belopp, tvekade du men sa: ”då skriver jag en ansökan, som du inte behöver skriva på…måste ha det för revisorerna”. Vilket var OK, för min del.

5. Kom vi sedan överens om att Ingela Gardner, Kenneth Flood, du och jag snarast skulle träffas och förutsättningslöst se om en övergripande lösning kunde skapas. En ”win-win-win-win” således som alla kunde leva med. Ett bra förslag tyckte vi båda då Gardner(kommunen), Flood(kyrkan), du och jag samtidigt kommer ur det låsta läget. Och kommer förmodligen samtidigt alla medel som krävs i den s k slutänden att skakas fram, eftersom som jag uttryckte det; det är ”kaffepengar” i det stora hela. Du tog del av mitt s k drömscenario inkl Bonniers och Wallenbergs roller, läste bl a länkarna ovan och var med på upplägget. Enda möjliga hinder är…som också fördes på tal…Prestige vilket jag så långt hopp kan räcka, hoppas inte fördärvar det hela.

6. Nämnde även de konkreta belägg för att även lägenheten på Bergvägen är mögelskadad. (Jfr den gamla bildstrippen från Norrgårdsvägen). Enl min mening ett viktigt ”kort” för hela vårt upplägg då det i verkligheten är fråga om ytterligare åtta år i ett ytterligare påtvingat hälsovådligt boende. 

7. Kom vi till sist överens om att jag skulle maila dig ett utkast till e-brev avs det aktuella mötet mellan Ingela Gardner, Kenneth Flood, dig och mig själv, där du helt naturligt skulle stå som avsändare/samordnare.

Har nu tittat i kalendern, räknat dagar och ser att det inte är mycket tid att vinka på. Bara tio arbetsdagar kvar till jul. Förslaget är därför att du ringer Ingela och Kenneth och helt enkelt och utan krusiduller berättar vad vi har gjort och kommit överens om, och be att de båda försöker hitta ngn glugg i sina agendor.
Jag tror det är det bästa och snabbaste sättet att få detta viktiga möte till stånd. Och för du bara ”win-win-win-win”-upplägget ordentligt på tal (använd gärna det här mailet om du vill) tror jag de båda ”hänger med”. Det finns ju inget att förlora, för någon.

Sist ang försörjningsmedlen måste jag be dig hälsa på igen (i morgon/fredag) med kontanter.
Jag har inga bankkonton numera. Inte ens acceptabel legitimation.
Sista ryggkotan säger iaf att vi är på rätt väg, så håller den vad den lovar blir det här bra. Rent av riktigt bra, i den s k slutänden.
Bästa hälsningar
Alf Susaeg

 

 

Date: Fri, 10 Dec 2010 13:09:56 +0100
Subject: En ‘annan’ Kjell har svarat…
From: alfsusaeg@gmail.com
To: peter@hyway1.com
CC: alfsusaeg@gmail.com

och en ny ballong har farit i luften…
Ty sådan är den…Kafkavärlden..;|
/Alf

———-

Hej Alf!
Som jag sa igår så är det mycket information som du ger mig och som jag försöker ta in och få en så hel bild av som det är möjligt! Det tar lite tid och behövs en del tankesortering hos mig för att bringa klarhet och för mig en förstålig struktur.
 Utifrån allt den information som du gav mig så försöker jag sortera vilka delar som jag har direkt möjligheter att vara beslutsfattare i och där jag direkt kan påverka.

Så långt som jag kommit just nu så kan jag se din försörjning som det första steget. Det innebär att jag inleder en utredning och öppnar ett ärende inom försörjningsstödsområdet.

Det ger mig möjlighet att utifrån din ansökan muntligt igår och i ditt e-brev kan besluta om bistånd till matpengar i avvaktan på vidare utredning. Den vidare utredning skall vi göra gemensamt och eftersöka om du har möjlighet att erhålla inkomster på annat sätt än genom försörjningsstöd i framtiden.

Detta får blir det första steget och som jag kan lösa idag fredag.

Jag kommer då komma förbi dig som hastigast idag, sen eftermiddag och överlämna matpengar för 1 vecka. Du kommer då att vara tvungen att skriva under att du mottagit det aktuella beloppet. Detta bland annat för att jag som tjänsteman kan inte hämta ut medel utan att redovisa på vilket sätt som jag har hanterat medlen.

Med vänliga hälsningar
Kjell Karlsson
Enhetschef
Vuxenstödsenheten
Österåkers kommun

——–

Från: Alf Susaeg [mailto:alfsusaeg@gmail.com]
Skickat: den 9 december 2010 22:24
Till: Kjell Karlsson
Kopia: alfsusaeg@gmail.com
Ämne: Vårt möte idag (kopia)

Kjell Karlsson
Enhetschef
Vuxenstödsenheten
Österåkers kommun

Hej igen Kjell!
Tack för vårt konstruktiva möte idag.
Har just avslutat en flera timmar lång mailväxling ang problemen med obehöriga ”mailläsningar” och har därför mitt avhörande dröjt. Dataintrång är ett minst sagt besvärande problem som jag hoppas förskonar våra brevväxlingar, trots den bakomliggande verklighet vi gick igenom.
Först en resume av det vi avhandlade idag:

1. Mötet började 1305. Slutade 1525.

2. Jag uppfattade dig, inledningsvis, vara på ”fel kurs” men efter våra drygt två gemensamma timmar framför min dator uppfattade jag att du fått svar, förklaringar och belägg för alla dina fullt naturliga/berättigade frågor, inklusive förståelse för problematiken i helhet.

3. Du kunde med egna ögon se och förstå min aktuella misär (bl a det tomma kylskåpet ngra gamla bilder längst ned på strippen och förstå problemen med den sanslösa nödlösningen…gatuförsäljningen av KafkaCDn i rådande kyla).och skulle därför omedelbart se till att jag fick försörjningsmedel.

4. Eftersom kyrkan alltjämt har den formella ombudsfunktionen gentemot kommunen, alternativt är skyldig att ge mig allt underlag som krävs för att formellt utkräva den rätt Flood i sin ombudsegenskap inte lyckats utfå hos kommunen för min räkning betonade jag att jag inte kan skriva på papper a la ”acceptanser”, ”godkännanden”, ”ansökningar” etc utom att kvittera erhållet belopp, tvekade du men sa: ”då skriver jag en ansökan, som du inte behöver skriva på…måste ha det för revisorerna”. Vilket var OK, för min del.

5. Kom vi sedan överens om att Ingela Gardner, Kenneth Flood, du och jag snarast skulle träffas och förutsättningslöst se om en övergripande lösning kunde skapas. En ”win-win-win-win” således som alla kunde leva med. Ett bra förslag tyckte vi båda då Gardner(kommunen), Flood(kyrkan), du och jag samtidigt kommer ur det låsta läget. Och kommer förmodligen samtidigt alla medel som krävs i den s k slutänden att skakas fram, eftersom som jag uttryckte det; det är ”kaffepengar” i det stora hela. Du tog del av mitt s k drömscenario inkl Bonniers och Wallenbergs roller, läste bl a länkarna ovan och var med på upplägget. Enda möjliga hinder är…som också fördes på tal…Prestige vilket jag så långt hopp kan räcka, hoppas inte fördärvar det hela.

6. Nämnde även de konkreta belägg för att även lägenheten på Bergvägen är mögelskadad. (Jfr den gamla bildstrippen från Norrgårdsvägen). Enl min mening ett viktigt ”kort” för hela vårt upplägg då det i verkligheten är fråga om ytterligare åtta år i ett ytterligare påtvingat hälsovådligt boende. 

7. Kom vi till sist överens om att jag skulle maila dig ett utkast till e-brev avs det aktuella mötet mellan Ingela Gardner, Kenneth Flood, dig och mig själv, där du helt naturligt skulle stå som avsändare/samordnare.

Har nu tittat i kalendern, räknat dagar och ser att det inte är mycket tid att vinka på. Bara tio arbetsdagar kvar till jul. Förslaget är därför att du ringer Ingela och Kenneth och helt enkelt och utan krusiduller berättar vad vi har gjort och kommit överens om, och be att de båda försöker hitta ngn glugg i sina agendor.
Jag tror det är det bästa och snabbaste sättet att få detta viktiga möte till stånd. Och för du bara ”win-win-win-win”-upplägget ordentligt på tal (använd gärna det här mailet om du vill) tror jag de båda ”hänger med”. Det finns ju inget att förlora, för någon.

Sist ang försörjningsmedlen måste jag be dig hälsa på igen (i morgon/fredag) med kontanter.
Jag har inga bankkonton numera. Inte ens acceptabel legitimation.
Sista ryggkotan säger iaf att vi är på rätt väg, så håller den vad den lovar blir det här bra. Rent av riktigt bra, i den s k slutänden.
Bästa hälsningar
Alf Susaeg

 

.

Date: Thu, 9 Dec 2010 22:49:54 +0100
Subject: Tack Peter!
From: alfsusaeg@gmail.com
To: peter@hyway1.com
CC: alfsusaeg@gmail.com

Då kan vi avsluta vår ”debatt”…och hålla något. Exempelvis tummarna..;)
Vi hörs!
Alf..;)

——————

Den 9 december 2010 22:45 skrev Peter Storm peter@hyway1.com:
Det ser bra ut Alf. Jag har inget att tillägga.

—– Original Message —–

From: Alf Susaeg
To: kjell.karlsson@osteraker.se
Cc: alfsusaeg@gmail.com
Sent: Friday, December 10, 2010 4:21 AM
Subject: Vårt möte idag

Kjell Karlsson
Enhetschef
Vuxenstödsenheten
Österåkers kommun

Hej igen Kjell!
Tack för vårt konstruktiva möte idag.

Har just avslutat en flera timmar lång mailväxling ang problemen med obehöriga ”mailläsningar” och har därför mitt avhörande dröjt. Dataintrång är ett minst sagt besvärande problem som jag hoppas förskonar våra brevväxlingar, trots den bakomliggande verklighet vi gick igenom.
Först en resume av det vi avhandlade idag:

1. Mötet började 1305. Slutade 1525.

2. Jag uppfattade dig, inledningsvis, vara på ”fel kurs” men efter våra drygt två gemensamma timmar framför min dator uppfattade jag att du fått svar, förklaringar och belägg för alla dina fullt naturliga/berättigade frågor, inklusive förståelse för problematiken i helhet.

3. Du kunde med egna ögon se och förstå min aktuella misär (bl a det tomma kylskåpet ngra gamla bilder längst ned på strippen och förstå problemen med den sanslösa nödlösningen…gatuförsäljningen av KafkaCDn i rådande kyla).och skulle därför omedelbart se till att jag fick försörjningsmedel.

4. Eftersom kyrkan alltjämt har den formella ombudsfunktionen gentemot kommunen, alternativt är skyldig att ge mig allt underlag som krävs för att formellt utkräva den rätt Flood i sin ombudsegenskap inte lyckats utfå hos kommunen för min räkning betonade jag att jag inte kan skriva på papper a la ”acceptanser”, ”godkännanden”, ”ansökningar” etc utom att kvittera erhållet belopp, tvekade du men sa: ”då skriver jag en ansökan, som du inte behöver skriva på…måste ha det för revisorerna”. Vilket var OK, för min del.

5. Kom vi sedan överens om att Ingela Gardner, Kenneth Flood, du och jag snarast skulle träffas och förutsättningslöst se om en övergripande lösning kunde skapas. En ”win-win-win-win” således som alla kunde leva med. Ett bra förslag tyckte vi båda då Gardner(kommunen), Flood(kyrkan), du och jag samtidigt kommer ur det låsta läget. Och kommer förmodligen samtidigt alla medel som krävs i den s k slutänden att skakas fram, eftersom som jag uttryckte det; det är ”kaffepengar” i det stora hela. Du tog del av mitt s k drömscenario inkl Bonniers och Wallenbergs roller, läste bl a länkarna ovan och var med på upplägget. Enda möjliga hinder är…som också fördes på tal…Prestige vilket jag så långt hopp kan räcka, hoppas inte fördärvar det hela.

6. Nämnde även de konkreta belägg för att även lägenheten på Bergvägen är mögelskadad. (Jfr den gamla bildstrippen från Norrgårdsvägen). Enl min mening ett viktigt ”kort” för hela vårt upplägg då det i verkligheten är fråga om ytterligare åtta år i ett ytterligare påtvingat hälsovådligt boende. 

7. Kom vi till sist överens om att jag skulle maila dig ett utkast till e-brev avs det aktuella mötet mellan Ingela Gardner, Kenneth Flood, dig och mig själv, där du helt naturligt skulle stå som avsändare/samordnare.

Har nu tittat i kalendern, räknat dagar och ser att det inte är mycket tid att vinka på. Bara tio arbetsdagar kvar till jul. Förslaget är därför att du ringer Ingela och Kenneth och helt enkelt och utan krusiduller berättar vad vi har gjort och kommit överens om, och be att de båda försöker hitta ngn glugg i sina agendor.
Jag tror det är det bästa och snabbaste sättet att få detta viktiga möte till stånd. Och för du bara ”win-win-win-win”-upplägget ordentligt på tal (använd gärna det här mailet om du vill) tror jag de båda ”hänger med”. Det finns ju inget att förlora, för någon.

Sist ang försörjningsmedlen måste jag be dig hälsa på igen (i morgon/fredag) med kontanter.
Jag har inga bankkonton numera. Inte ens acceptabel legitimation.
Sista ryggkotan säger iaf att vi är på rätt väg, så håller den vad den lovar blir det här bra. Rent av riktigt bra, i den s k slutänden.
Bästa hälsningar
Alf Susaeg


.
.
Date:.Thu, 9 Dec 2010 22:31:05 +0100
Subject: Skickat…
From: alfsusaeg@gmail.com
To: peter@hyway1.com
CC: alfsusaeg@gmail.com

till kommunen. Du har fått blindcopies. Skrev om och…ja du kan själv se hur det blev. Bu eller bä?
Alf..;)

Den 9 december 2010 20:54 skrev Peter Storm peter@hyway1.com:
Fakta och länkar kan du kopiera och klistra in i ditt eget mail utan att Kjell kan se att de har annat ursprung än dig. Det är helt ok och kan inte uppfattas som hot.
Mvh
Peter

—– Original Message —–

From: Alf Susaeg
To: Peter Storm
Cc: alfsusaeg@gmail.com
Sent Friday, December 10, 2010 2:33 AM
Subject: Sista repan…

Det var förstås inte meningen att ”hota” Kjell…även om jag kan förstå att kännedomsmail till dig kan uppfattas så…av alla på ‘andra sidan’ som spelar falskt…Finessen som jag såg det var att jag kunde kopiera fakta…med länkar(viktigt) och skicka till Kjell Karlsson…som en dokumentation på vad vid gjort och kom överns under vårt möte. Det var och är allt tankegods…i den delen…
Men jag köper ditt råd…(inte med hela kroppen måste tillstås…men jag köper..;/…så får vi se hur det går…och får den ”delade delen” bara hoppas att du har rätt…
Vi hörs Peter!
/Alf

Den 9 december 2010 20:19 skrev Peter Storm peter@hyway1.com:
Skrämseltaktik kan slå åt båda hållen… Det kan gå vägen och du har en ovän för livet och det kan också resultera i att han slår bakut och ber dig dra åt helvete…I båda fallen förlorar du i slutändan. Hatar han dig så gör han ju sedan allt för att sabotera. Hot föder hat… 
Undvik hot till varje pris. Det kan du ta fram om/när relationen redan är förstörd men inte förr.
Jag är affärsman och har blivit hotad då och då och jag har alltid reagerat negativt. I och med attett hot uttalas så försvinner allt rent spel från banan och det blir bara en fråga om enklast hantering utan några andra hänsyn.
Så, jag vidhåller, hota inte. Antyd inte ens. Du förstör du allt.
Mvh
Peter

—– Original Message —–

From: Alf Susaeg
To: peter@hyway1.com
Cc alfsusaeg@gmail.com
Sent: Friday, December 10, 2010 2:00 AM
Subject: Jadu Peter…

Ligger som vanligt mycket klokt i det du säger/skriver. Problemet är nu ‘bara’ att ”skämselfaktorn ang syltburken” uteblir om jag inte ens antyder utomstående informering. Samma faktor som…som jag ser det…skulle/kunde hindra Kjell från att ”tappa allt intresse”. Det är förstås inte meningen att ngn annan än Kjell Karlsson…och möjligen du…ska se/läsa brevet till Kjell Karlsson. INTE politikern Ingela Gardner således…

Samtidigt som om jag inte ens antyder utomstående kännedom, med 99% säkerhet de ”objudna” kommer att fingra i burken…och se till att Kjell tappar allt intresse…
Ursäkta ‘tjatet’…men det gäller faktiskt det viktigaste brev jag ska skriva/skicka sedan…ungefär hösten 1998…
/Alf

———–

Den 9 december 2010 19:38 skrev Peter Storm peter@hyway1.com:
Politiker gillar BARA att synas i positiva sammanhang. Detta är inte ett sådant. Alltså ska du inte ens antyda att du informerat andra om detta. Det kan du göra i ett senare läge om det behövs. Visar du mailet kanske Kjell tappar allt intresse. Öppenhet fungerar inte med politiker. Jag håller just på att starta en svensk avdelning av Freedom Force och där är just öppenheten en av frågorna jag är oense med moderpartiet om. De tycker man ska klampa på öppet…
Jag menar det är ostrategiskt på samma sätt som du inte spelar poker med öppna kort. Ska man lyckas bör man inte öppet deklarera vad man ska göra så motståndarna kan sätta in moteld. Däremot ska man inte ljuga och bedra som dagens politiker men det är en annan disussion…
Hoppas detta hjälpte.
Mvh
Peter

—– Original Message —–

From: Alf Susaeg
To: Peter Storm
Cc: alfsusaeg@gmail.com
Sent: Friday, December 10, 2010 1:14 AM
Subject: Tack igen Peter!

Frågan var egentligen om det var/är ”lämpligt”…i nuläget. Kjell vet att jag har löpande kontakt med nätvänner så det är iofs öppet. Bäst är ju alltid (med min naiva syn) Ljus&Öppenhet men har jag också förstått att den/det SKRÄMMER många. Ffa alla som har ngt att dölja. Och jag vill förstås inte skrämma Kjell…helst ge honom (välbehövligt) råg i ryggen…på ngt sätt.

Tänkte då att om han läste mailet till dig…öppet med din mailadress…bäst för öppenheten/ljuset men KAN också starta oönskade ‘processer’ då det måste utgås från att mina/våra fiender också läst/läser dina&mina brev…och därefter ”går på” Kjell/kommunen…för att sabba.

Svårt, minst sagt. Men ju mer jag tänker medan jag skriver är kanske…med ditt medgivande…FULL öppenhet det bästa. Vilket samtidigt kan SKRÄMMA alla objudna gäster till att hålla fingrarna från syltburken…i det här läget…
Säg bara bu eller bä ang de sista två meningarna…
/Alf

2010/12/9 Peter Storm <peter@hyway1.com
Jag vet inte om jag fattade direkt men om frågan var om mina mail och texter, så får du givetvis använda dem efter behov. Du behöver inte fråga : )

—– Original Message —–

From: Alf Susaeg
To: Peter Storm
Cc: alfsusaeg@gmail.com
Sent: Friday, December 10, 2010 12:30 AM
Subject: Re: Dagens kommunmöte

Du är fantastisk…tammefan!..;)) Hade du varit här hade du fått en bautakram…med eller mot din vilja..;) Och så snabbt du svarade! TACK snälla Peter! Nu ska jag skriva till Kjell…men har inte hjärnkontoret (riktigt) klart hur mailet ska läggas upp. Behöver…tror jag…ngn form av dokumentation över det vi kom överens…det jag skrev till dig…
Just nu en kanske vansinnig men iaf idé…kan jag (kanske) som textbilaga skicka mailet till dig UTAN ditt svar. Svara om du kan/vill…så börjar jag författningen…
Som sagt. BAUTAkram är det minsta(som kanske kommer IRL ngn gång..;)
Alf

—-

2010/12/9 Peter Storm peter@hyway1.com
Alf, jag kan inget annat säga än…Bra jobbat! Jag har inget att tilllägga där utan du har nu full kontroll. Ett varningens ord bara; Bli inte övermodig nu utan följ den inslagna linjen så ordnar sig nog allt tro jag. Tänk också på att politiker bryr sig mycket om hur saker ser ut för andra, utomstående. När sådana aspekter dyker upp så ge politikern gärna ”ett ben” om det inte kostar dig för mycket. Det är viktigt att politiker tjäner sig bekväm med lösningen vad den nu blir…
Mvh
Peter

—– Original Message —–

From: Alf Susaeg
To: peter@hyway1.com
Cc alfsusaeg@gmail.com
Sent:
Thursday, December 09, 2010 11:58 PM
Subject: Dagens kommunmöte

…med Kjell Karlssson började 1305. Slutade 1525.
Kjells skuta var inledningsvis på fel kurs men tror jag, lyckades Tålamod och Pedagogik…under drygt två gemensamma timmar framför min dator besvara/belägga alla (aktuella) frågor i närmast (tanke)realtid.
Kjell insåg efterhand att allt han såg var sant vilket sakta men säkert förändrade hans attityd till och förståelse för problematiken i helhet. Samtidigt som hans inledningsvisa hållning ”inget jag kan göra åt i det stora hela” bestod…OCH…han förstod att den hållningen inte höll.
Kjell är som jag just nu känner det en i grunden hygglig människa som av slump halkat ned i den här Soppan.Och började i det skedet iaf en början till samarbete börja, som bl a ledde till

1. Kjell såg och förstod min aktuella misär och skulle omedelbart se till att jag fick medel till försörjningen (kunde bl a se det tomma kylskåpet
ngra gamla bilder längst ned på strippen och förstå problemen med den sanslösa nödlösningen…gatuförsäljningen av KafkaCD…i rådande kyla).

2. Eftersom kyrkan alltjämt har den formella ombudsfunktionen gentemot kommunen…alternativt är skyldig att ge mig allt underlag som krävs för att formellt utkräva den rätt Flood i sin ombudsegenskap inte lyckats utfå hos kommunen för min räkning betonade jag att jag inte skriver på ngra som helst papper med ”acceptanser”, ”godkännanden”, ”ansökningar” etc utom att kvittera erhållet belopp tvekade Kjell men sa: ”då skriver jag en  ansökan, som du inte behöver skriva på…måste ha det för revisorerna”.
Svarade jag ”du får förstås skriva vad du vill…”

3. Kom vi sedan överens om (en ide grundad på ditt förslag) att han, jag, Ingela Gardner och Kenneth Flood snarast skulle träffas och ”förutsättningslöst” se om en övergripande lösning kunde skapas. En ”win-win-win-win” som alla kunde leva med.

4. Kjell insåg förstås att han har ”full time” med det här caset i fortsättningen utan en sådan lösning. Och kan Gardner(kommunen), Flood(kyrkan), Kjell Karlsson och Alf Susaeg ”slinka” samtidigt kommer förmodligen de medel som krävs i den s k slutänden att skakas fram…eftersom det är fråga om
”kaffepengar” i det stora hela. Enda möjliga hinder är…förstås…Prestige
(Kjell förstod mitt s k drömscenario inkl Bonniers och Wallenbergs roller, han läste bl a länkarna ovan och var med på upplägget).

5. Visade även belägg för att även lägenheten på Bergvägen är mögelskadad! (Jfr den gamla strippen från Norrgårdsvägen). Ett starkt kort…enl min mening då det gäller ytterligare åtta år i ett ytterligare påtvingat hälsovådligt boende…omöjligt att prata bort…

Vad säger/ser du? Ngt uppenbart galet/farligt/feltänkt?´
Hälsningar
Alf

PS. kom överens med Kjell att maila honom ett förslag till e-brev idag till ”berörda” avs det presumtiva mötet; Ingela Gardner, Kenneth Flood, Kjell Karlsson och mig själv. Jag föreslog Kjell som avsändare/samordnare. Så kan du tycka ngt (ganska snart idag) blir iaf någon glad..;). DS.

 

.

Date: Thu, 9 Dec 2010 22:21:39 +0100
Subject: Vårt möte idag
From: alfsusaeg@gmail.com
To: kjell.karlsson@osteraker.se
CC: alfsusaeg@gmail.com

Kjell Karlsson
Enhetschef
Vuxenstödsenheten
Österåkers kommun

Hej igen Kjell!

Tack för vårt konstruktiva möte idag.

Har just avslutat en flera timmar lång mailväxling ang problemen med obehöriga ”mailläsningar” och har därför mitt avhörande dröjt. Dataintrång är ett minst sagt besvärande problem som jag hoppas förskonar våra brevväxlingar, trots den bakomliggande verklighet vi gick igenom.
Först en resume av det vi avhandlade idag:

1. Mötet började 1305. Slutade 1525.

2. Jag uppfattade dig, inledningsvis, vara på ”fel kurs” men efter våra drygt två gemensamma timmar framför min dator uppfattade jag att du fått svar, förklaringar och belägg för alla dina fullt naturliga/berättigade frågor, inklusive förståelse för problematiken i helhet.

3. Du kunde med egna ögon se och förstå min aktuella misär (bl a det tomma kylskåpet ngra gamla bilder längst ned på strippen och förstå problemen med den sanslösa nödlösningen…gatuförsäljningen av KafkaCDn i rådande kyla).och skulle därför omedelbart se till att jag fick försörjningsmedel.

4. Eftersom kyrkan alltjämt har den formella ombudsfunktionen gentemot kommunen, alternativt är skyldig att ge mig allt underlag som krävs för att formellt utkräva den rätt Flood i sin ombudsegenskap inte lyckats utfå hos kommunen för min räkning betonade jag att jag inte kan skriva på papper a la ”acceptanser”, ”godkännanden”, ”ansökningar” etc utom att kvittera erhållet belopp, tvekade du men sa: ”då skriver jag en ansökan, som du inte behöver skriva på…måste ha det för revisorerna”. Vilket var OK, för min del.

5. Kom vi sedan överens om att Ingela Gardner, Kenneth Flood, du och jag snarast skulle träffas och förutsättningslöst se om en övergripande lösning kunde skapas. En ”win-win-win-win” således som alla kunde leva med. Ett bra förslag tyckte vi båda då Gardner(kommunen), Flood(kyrkan), du och jag samtidigt kommer ur det låsta läget. Och kommer förmodligen samtidigt alla medel som krävs i den s k slutänden att skakas fram, eftersom som jag uttryckte det; det är ”kaffepengar” i det stora hela. Du tog del av mitt s k drömscenario inkl Bonniers och Wallenbergs roller, läste bl a länkarna ovan och var med på upplägget. Enda möjliga hinder är…som också fördes på tal…Prestige vilket jag så långt hopp kan räcka, hoppas inte fördärvar det hela.

6. Nämnde även de konkreta belägg för att även lägenheten på Bergvägen är mögelskadad. (Jfr den gamla bildstrippen från Norrgårdsvägen). Enl min mening ett viktigt ”kort” för hela vårt upplägg då det i verkligheten är fråga om ytterligare åtta år i ett ytterligare påtvingat hälsovådligt boende. 

7. Kom vi till sist överens om att jag skulle maila dig ett utkast till e-brev avs det aktuella mötet mellan Ingela Gardner, Kenneth Flood, dig och mig själv, där du helt naturligt skulle stå som avsändare/samordnare.

Har nu tittat i kalendern, räknat dagar och ser att det inte är mycket tid att vinka på. Bara tio arbetsdagar kvar till jul. Förslaget är därför att du ringer Ingela och Kenneth och helt enkelt och utan krusiduller berättar vad vi har gjort och kommit överens om, och be att de båda försöker hitta ngn glugg i sina agendor.
Jag tror det är det bästa och snabbaste sättet att få detta viktiga möte till stånd. Och för du bara ”win-win-win-win”-upplägget ordentligt på tal (använd gärna det här mailet om du vill) tror jag de båda ”hänger med”. Det finns ju inget att förlora, för någon.

Sist ang försörjningsmedlen måste jag be dig hälsa på igen (i morgon/fredag) med kontanter.
Jag har inga bankkonton numera. Inte ens acceptabel legitimation.
Sista ryggkotan säger iaf att vi är på rätt väg, så håller den vad den lovar blir det här bra. Rent av riktigt bra, i den s k slutänden.
Bästa hälsningar
Alf Susaeg

 

.

.

Date: Thu, 9 Dec 2010 20:33:12 +0100
Subject: Sista repan…
From: alfsusaeg@gmail.com
To: peter@hyway1.com
CC: alfsusaeg@gmail.com

Det var förstås inte meningen att ”hota” Kjell…även om jag kan förstå att kännedomsmail till dig kan uppfattas så…av alla på ‘andra sidan’ som spelar falskt… Finessen som jag såg det var att jag kunde kopiera fakta…med länkar(viktigt) och skicka till Kjell Karlsson…som en dokumentation på vad vid gjort och kom överns under vårt möte. Det var och är allt tankegods…i den delen…
Men jag köper ditt råd…(inte med hela kroppen måste tillstås…men jag köper..;/…så får vi se hur det går…och får den ”delade delen” bara hoppas att du har rätt…
Vi hörs Peter!
/Alf

Den 9 december 2010 20:19 skrev Peter Storm peter@hyway1.com:
Skrämseltaktik kan slå åt båda hållen… Det kan gå vägen och du har en ovän för livet och det kan också resultera i att han slår bakut och ber dig dra åt helvete…I båda fallen förlorar du i slutändan. Hatar han dig så gör han ju sedan allt för att sabotera. Hot föder hat… 
Undvik hot till varje pris. Det kan du ta fram om/när relationen redan är förstörd men inte förr.
Jag är affärsman och har blivit hotad då och då och jag har alltid reagerat negativt. I och med att ett hot uttalas så försvinner allt rent spel från banan och det blir bara en fråga om enklast hantering utan några andra hänsyn.
Så, jag vidhåller, hota inte. Antyd inte ens. Du förstör du allt.
Mvh
Peter

—– Original Message —–

From: Alf Susaeg
To: peter@hyway1.com
Cc: alfsusaeg@gmail.com
Sent: Friday, December 10, 2010 2:00 AM
Subject: Jadu Peter…

Ligger som vanligt mycket klokt i det du säger/skriver. Problemet är nu ‘bara’ att ”skämselfaktorn ang syltburken” uteblir om jag inte ens antyder utomstående informering. Samma faktor som…som jag ser det…skulle/kunde hindra Kjell från att ”tappa allt intresse”. Det är förstås inte meningen att ngn annan än Kjell Karlsson…och möjligen du…ska se/läsa brevet till Kjell Karlsson. INTE politikern Ingela Gardner således…
Samtidigt som om jag inte ens antyder utomstående kännedom, med 99% säkerhet de ”objudna” kommer att fingra i burken…och se till att Kjell tappar allt intresse…
Ursäkta ‘tjatet’…men det gäller faktiskt det viktigaste brev jag ska skriva/skicka sedan…ungefär hösten 1998…
/Alf

———–

Den 9 december 2010 19:38 skrev Peter Storm peter@hyway1.com:
Politiker gillar BARA att synas i positiva sammanhang. Detta är inte ett sådant. Alltså ska du inte ens antyda att du informerat andra om detta. Det kan du göra i ett senare läge om det behövs. Visar du mailet kanske Kjell tappar allt intresse.
Öppenhet fungerar inte med politiker. Jag håller just på att starta en svensk avdelning av Freedom Force och där är just öppenheten en av frågorna jag är oense med moderpartiet om. De tycker man ska klampa på öppet…
Jag menar det är ostrategiskt på samma sätt som du inte spelar poker med öppna kort. Ska man lyckas bör man inte öppet deklarera vad man ska göra så motståndarna kan sätta in moteld. Däremot ska man inte ljuga och bedra som dagens politiker men det är en annan disussion…
Hoppas detta hjälpte.
Mvh
Peter

—– Original Message —–

From: Alf Susaeg
To: Peter Storm
Cc: alfsusaeg@gmail.com
Sent Friday, December 10, 2010 1:14 AM
Subject: Tack igen Peter!

Frågan var egentligen om det var/är ”lämpligt”…i nuläget. Kjell vet att jag har löpande kontakt med nätvänner så det är iofs öppet. Bäst är ju alltid (med min naiva syn) Ljus&Öppenhet men har jag också förstått att den/det SKRÄMMER många. Ffa alla som har ngt att dölja. Och jag vill förstås inte skrämma Kjell…helst ge honom (välbehövligt) råg i ryggen…på ngt sätt.

Tänkte då att om han läste mailet till dig…öppet med din mailadress…bäst för öppenheten/ljuset men KAN också starta oönskade ‘processer’ då det måste utgås från att mina/våra fiender också läst/läser dina&mina brev…och därefter ”går på” Kjell/kommunen…för att sabba.

Svårt, minst sagt. Men ju mer jag tänker medan jag skriver är kanske…med ditt medgivande…FULL öppenhet det bästa. Vilket samtidigt kan SKRÄMMA alla objudna gäster till att hålla fingrarna från syltburken…i det här läget…
Säg bara bu eller bä ang de sista två meningarna…
/Alf

2010/12/9 Peter Storm peter@hyway1.com
Jag vet inte om jag fattade direkt men om frågan var om mina mail och texter, så får du givetvis använda dem efter behov. Du behöver inte fråga : )

—– Original Message —–

From: Alf Susaeg
To: Peter Storm
Cc: alfsusaeg@gmail.com
Sent Friday, December 10, 2010 12:30 AM
Subject: Re: Dagens kommunmöte

Du är fantastisk…tammefan!..;)) Hade du varit här hade du fått en bautakram…med eller mot din vilja..;) Och så snabbt du svarade!! TACK snälla Peter! Nu ska jag skriva till Kjell…men har inte hjärnkontoret (riktigt) klart hur mailet ska läggas upp. Behöver…tror jag…ngn form av dokumentation över det vi kom överens…det jag skrev till dig..
Just nu en kanske vansinnig men iaf idé…kan jag (kanske) som textbilaga skicka mailet till dig UTAN ditt svar. Svara om du kan/vill…så börjar jag författningen…
Som sagt. BAUTAkram är det minsta (som kanske kommer IRL ngn gång..;)
Alf

—-

2010/12/9 Peter Storm peter@hyway1.com
Alf, jag kan inget annat säga än…Bra jobbat! Jag har inget att tilllägga där utan du har nu full kontroll. Ett varningens ord bara; Bli inte övermodig nu utan följ den inslagna linjen så ordnar sig nog allt tro jag.
Tänk också på att politiker bryr sig mycket om hur saker ser ut för andra, utomstående. När sådana aspekter dyker upp så ge politikern gärna ”ett ben” om det inte kostar dig för mycket. Det är viktigt att politiker tjäner sig bekväm med lösningen vad den nu blir…
Mvh
Peter

—– Original Message —–

From: Alf Susaeg
To: peter@hyway1.com
Cc: alfsusaeg@gmail.com
Sent: Thursday, December 09, 2010 11:58 PM
Subject: Dagens kommunmöte

…med Kjell Karlssson började 1305. Slutade 1525.
Kjells skuta var inledningsvis på fel kurs men tror jag, lyckades Tålamod och Pedagogik…under drygt två gemensamma timmar framför min dator besvara/belägga alla (aktuella) frågor i närmast (tanke)realtid. Kjell insåg efterhand att allt han såg var sant vilket sakta men säkert förändrade hans attityd till och förståelse för problematiken i helhet. Samtidigt som hans inledningsvisa hållning ”inget jag kan göra åt i det  stora hela” bestod…OCH…han förstod att den hållningen inte höll.
Kjell är som jag just nu känner det en i grunden hygglig människa som av slump halkat ned i den här Soppan. Och började i det skedet iaf en början till samarbete börja, som bl a ledde till

1. Kjell såg och förstod min aktuella misär och skulle omedelbart se till att jag fick medel till försörjningen (kunde bl a se det tomma kylskåpet
ngra gamla bilder längst ned på strippen och förstå problemen med den sanslösa nödlösningen…gatuförsäljningen av KafkaCD…i rådande kyla).

2. Eftersom kyrkan alltjämt har den formella ombudsfunktionen gentemot kommunen…alternativt är skyldig att ge mig allt underlag som krävs för att formellt utkräva den rätt Flood i sin ombudsegenskap inte lyckats utfå hos kommunen för min räkning betonade jag att jag inte skriver på ngra som helst papper med ”acceptanser”, ”godkännanden”, ”ansökningar” etc utom att kvittera erhållet belopp tvekade Kjell men sa: ”då skriver jag en  ansökan, som du inte behöver skriva på…måste ha det för revisorerna”.
Svarade jag ”du får förstås skriva vad du vill…”

3. Kom vi sedan överens om (en ide grundad på ditt förslag) att han, jag, Ingela Gardner och Kenneth Flood snarast skulle träffas och ”förutsättningslöst se om en övergripande lösning kunde skapas. En ”win-win-win-win” som alla kunde leva med.

4. Kjell insåg förstås att han har ”full time” med det här caset i fortsättningen utan en sådan lösning. Och kan Gardner(kommunen), Flood(kyrkan), Kjell Karlsson och Alf Susaeg ”slinka” samtidigt kommer förmodligen de medel som krävs i den s k slutänden att skakas fram…eftersom det är fråga om
”kaffepengar” i det stora hela. Enda möjliga hinder är…förstås…Prestige
(Kjell förstod mitt s k drömscenario inkl Bonniers och Wallenbergs roller, han läste bl a länkarna ovan och var med på upplägget).

5. Visade även belägg för att även lägenheten på Bergvägen är mögelskadad! (Jfr den gamla strippen från Norrgårdsvägen). Ett starkt kort…enl min mening då det gäller ytterligare åtta år i ett ytterligare påtvingat hälsovådligt boende…omöjligt att prata bort…

Vad säger/ser du? Ngt uppenbart galet/farligt/feltänkt?
Hälsningar
Alf

PS. kom överens med Kjell att maila honom ett förslag till e-brev idag till ”berörda” avs det presumtiva mötet; Ingela Gardner, Kenneth Flood, Kjell Karlsson och mig själv. Jag föreslog Kjell som avsändare/samordnare, Så kan du tycka ngt (ganska snart idag) blir iaf någon glad..;). DS.

 

.

Date: Thu, 9 Dec 2010 20:00:05 +0100
Subject: Jadu Peter…
From: alfsusaeg@gmail.com
To: peter@hyway1.com
CC: alfsusaeg@gmail.com

Ligger som vanligt mycket klokt i det du säger/skriver. Problemet är nu ‘bara’ att ”skämselfaktorn ang syltburken” uteblir om jag inte ens antyder utomstående informering. Samma faktor som…som jag ser det…skulle/kunde hindra Kjell från att ”tappa allt intresse”. Det är förstås inte meningen att ngn annan än Kjell Karlsson…och möjligen du…ska se/läsa brevet till Kjell Karlsson. INTE politikern Ingela Gardner således…
Samtidigt som om jag inte ens antyder utomstående kännedom, med 99% säkerhet de ”objudna” kommer att fingra i burken…och se till att Kjell tappar allt intresse…
Ursäkta ‘tjatet’…men det gäller faktiskt det viktigaste brev jag ska skriva/skicka sedan…ungefär hösten 1998…
/Alf

———–

Den 9 december 2010 19:38 skrev Peter Storm peter@hyway1.com:
Politiker gillar BARA att synas i positiva sammanhang. Detta är inte ett sådant. Alltså ska du inte ens antyda att du informerat andra om detta. Det kan du göra i ett senare läge om det behövs. Visar du mailet kanske Kjell tappar allt intresse.
Öppenhet fungerar inte med politiker. Jag håller just på att starta en svensk avdelning av Freedom Force och där är just öppenheten en av frågorna jag är oense med moderpartiet om. De tycker man ska klampa på öppet…
Jag menar det är ostrategiskt på samma sätt som du inte spelar poker med öppna kort. Ska man lyckas bör man inte öppet deklarera vad man ska göra så motståndarna kan sätta in moteld. Däremot ska man inte ljuga och bedra som dagens politiker men det är en annan disussion…
Hoppas detta hjälpte.
Mvh
Peter

—– Original Message —–

From: Alf Susaeg
To: Peter Storm
Cc: alfsusaeg@gmail.com
Sent Friday, December 10, 2010 1:14 AM
Subject: Tack igen Peter!

Frågan var egentligen om det var/är ”lämpligt”…i nuläget. Kjell vet att jag har löpande kontakt med nätvänner så det är iofs öppet. Bäst är ju alltid (med min naiva syn) Ljus&Öppenhet men har jag också förstått att den/det SKRÄMMER många. Ffa alla som har ngt att dölja. Och jag vill förstås inte skrämma Kjell…helst ge honom (välbehövligt) råg i ryggen…på ngt sätt.

Tänkte då att om han läste mailet till dig…öppet med din mailadress…bäst för öppenheten/ljuset men KAN också starta oönskade ‘processer’ då det måste utgås från att mina/våra fiender också läst/läser dina&mina brev…och därefter ”går på” Kjell/kommunen…för att sabba.

Svårt, minst sagt. Men ju mer jag tänker medan jag skriver är kanske…med ditt medgivande…FULL öppenhet det bästa. Vilket samtidigt kan SKRÄMMA alla objudna gäster till att hålla fingrarna från syltburken…i det här läget…
Säg bara bu eller bä ang de sista två meningarna…
/Alf

2010/12/9 Peter Storm <peter@hyway1.com>
Jag vet inte om jag fattade direkt men om frågan var om mina mail och texter, så får du givetvis använda dem efter behov. Du behöver inte fråga : )

—– Original Message —–

From: Alf Susaeg
To: Peter Storm
Cc: alfsusaeg@gmail.com
Sent Friday, December 10, 2010 12:30 AM
Subject: Re: Dagens kommunmöte

Du är fantastisk…tammefan!..;)) Hade du varit här hade du fått en bautakram…med eller mot din vilja..;) Och så snabbt du svarade!
TACK snälla Peter! Nu ska jag skriva till Kjell…men har inte hjärnkontoret (riktigt) klart hur mailet ska läggas upp. Behöver…tror jag…ngn form av dokumentation över det vi kom överens…det jag skrev till dig…
Just nu en kanske vansinnig men iaf idé…kan jag (kanske) som textbilaga skicka mailet till dig UTAN ditt svar. Svara om du kan/vill…så börjar jag författningen…
Som sagt. BAUTAkram är det minsta (som kanske kommer IRL ngn gång..;)
Alf

—-

2010/12/9 Peter Storm peter@hyway1.com
Alf,  jag kan inget annat säga än…Bra jobbat! Jag har inget att tilllägga där utan du har nu full kontroll. Ett varningens ord bara; Bli inte övermodig nu utan följ den inslagna linjen så ordnar sig nog allt tro jag. Tänk också på att politiker bryr sig mycket om hur saker ser ut för andra, utomstående. När sådana aspekter dyker upp så ge politikern gärna ”ett ben” om det inte kostar dig för mycket. Det är viktigt att politiker tjäner sig bekväm med lösningen vad den nu blir…
Mvh
Peter

—– Original Message —–

From: Alf Susaeg
To: peter@hyway1.com
Cc: alfsusaeg@gmail.com
Sent: Thursday, December 09, 2010 11:58 PM
Subject: Dagens kommunmöte

…med Kjell Karlssson började 1305. Slutade 1525.
Kjells skuta var inledningsvis på fel kurs men tror jag, lyckades Tålamod och Pedagogik…under drygt två gemensamma timmar framför min dator besvara/belägga alla (aktuella) frågor i närmast (tanke)realtid.
Kjell insåg efterhand att allt han såg var sant vilket sakta men säkert förändrade hans attityd till och förståelse för problematiken i helhet.
Samtidigt som hans inledningsvisa hållning ”inget jag kan göra åt i det stora hela” bestod…OCH…han förstod att den hållningen inte höll.
Kjell är som jag just nu känner det en i grunden hygglig människa som av slump halkat ned i den här Soppan. Och började i det skedet iaf en början till samarbete börja, som bl a ledde till

1. Kjell såg och förstod min aktuella misär och skulle omedelbart se till att jag fick medel till försörjningen (kunde bl a se det tomma kylskåpet ngra gamla bilder längst ned på strippen och förstå problemen med den sanslösa nödlösningen…gatuförsäljningen av KafkaCD…i rådande kyla).

2. Eftersom kyrkan alltjämt har den formella ombudsfunktionen gentemot kommunen…alternativt är skyldig att ge mig allt underlag som krävs för att formellt utkräva den rätt Flood i sin ombudsegenskap inte lyckats utfå hos kommunen för min räkning betonade jag att jag inte skriver på ngra som helst papper med ”acceptanser”, ”godkännanden”, ”ansökningar” etc utom att kvittera erhållet belopp tvekade Kjell men sa: ”då skriver jag en  ansökan, som du inte behöver skriva på…måste ha det för revisorerna”.
Svarade jag ”du får förstås skriva vad du vill…”

3. Kom vi sedan överens om (en ide grundad på ditt förslag) att han, jag, Ingela Gardner och Kenneth Flood snarast skulle träffas och ”förutsättningslöst” se om en övergripande lösning kunde skapas. En ”win-win-win-win” som alla kunde leva med.

4. Kjell insåg förstås att han har ”full time” med det här caset i fortsättningen utan en sådan lösning. Och kan Gardner(kommunen), Flood(kyrkan), Kjell Karlsson och Alf Susaeg ”slinka” samtidigt kommer förmodligen de medel som krävs i den s k slutänden att skakas fram…eftersom det är fråga om
”kaffepengar” i det stora hela. Enda möjliga hinder är…förstås…Prestige
(Kjell förstod mitt s k drömscenario inkl Bonniers och Wallenbergs roller, han läste bl a länkarna ovan och var med på upplägget).

5. Visade även belägg för att även lägenheten på Bergvägen är mögelskadad! (Jfr den gamla strippen från Norrgårdsvägen). Ett starkt kort…enl min mening då det gäller ytterligare åtta år i ett ytterligare påtvingat hälsovådligt boende…omöjligt att prata bort…

Vad säger/ser du? Ngt uppenbart galet/farligt/feltänkt?
Hälsningar
Alf
PS. kom överens med Kjell att maila honom ett förslag till e-brev idag till ”berörda” avs det presumtiva mötet; Ingela Gardner, Kenneth Flood, Kjell Karlsson och mig själv. Jag föreslog Kjell som avsändare/samordnare, Så kan du tycka ngt (ganska snart idag)  blir iaf någon glad..;). DS.

 

.

Date: Thu, 9 Dec 2010 19:14:31 +0100
Subject: Tack igen Peter!
From: alfsusaeg@gmail.com
To: peter@hyway1.com
CC: alfsusaeg@gmail.com

Frågan var egentligen om det var/är ”lämpligt”…i nuläget. Kjell vet att jag har löpande kontakt med nätvänner så det är iofs öppet. Bäst är ju alltid (med min naiva syn) Ljus&Öppenhet men har jag också förstått att den/det SKRÄMMER många. Ffa alla som har ngt att dölja. Och jag vill förstås inte skrämma Kjell…helst ge honom (välbehövligt) råg i ryggen…på ngt sätt.

Tänkte då att om han läste mailet till dig…öppet med din mailadress…bäst för öppenheten/ljuset men KAN också starta oönskade ‘processer’ då det måste utgås från att mina/våra fiender också läst/läser dina&mina brev…och därefter ”går på” Kjell/kommunen…för att sabba.

Svårt, minst sagt. Men ju mer jag tänker medan jag skriver är kanske…med ditt medgivande…FULL öppenhet det bästa. Vilket samtidigt kan SKRÄMMA alla objudna gäster till att hålla fingrarna från syltburken…i det här läget…
Säg bara bu eller bä ang de sista två meningarna…
/Alf

2010/12/9 Peter Storm peter@hyway1.com
Jag vet inte om jag fattade direkt men om frågan var om mina mail och texter, så får du givetvis använda dem efter behov. Du behöver inte fråga : )

—– Original Message —–

From: Alf Susaeg
To: Peter Storm
Cc: alfsusaeg@gmail.com
Sent Friday, December 10, 2010 12:30 AM
Subject: Re: Dagens kommunmöte

Du är fantastisk…tammefan!..;)) Hade du varit här hade du fått en bautakram…med eller mot din vilja..;) Och så snabbt du svarade!!
TACK snälla Peter! Nu ska jag skriva till Kjell…men har inte hjärnkontoret (riktigt) klart hur mailet ska läggas upp. Behöver…tror jag…ngn form av dokumentation över det vi kom överens…det jag skrev till dig…
Just nu en kanske vansinnig men iaf idé…kan jag (kanske) som textbilaga skicka mailet till dig UTAN ditt svar. Svara om du kan/vill…så börjar jag författningen…
Som sagt. BAUTAkram är det minsta (som kanske kommer IRL ngn gång..;)
Alf

—-

2010/12/9 Peter Storm <peter@hyway1.com>
Alf, jag kan inget annat säga än…Bra jobbat! Jag har inget att tilllägga där utan du har nu full kontroll. Ett varningens ord bara; Bli inte övermodig nu utan följ den inslagna linjen så ordnar sig nog allt tro jag.
Tänk också på att politiker bryr sig mycket om hur saker ser ut för andra, utomstående. När sådana aspekter dyker upp så ge politikern gärna ”ett ben” om det inte kostar dig för mycket. Det är viktigt att politiker tjäner sig bekväm med lösningen vad den nu blir…
Mvh
Peter

—– Original Message —–

From: Alf Susaeg
To: peter@hyway1.com
Cc: alfsusaeg@gmail.com
Sent: Thursday, December 09, 2010 11:58 PM
Subject: Dagens kommunmöte

…med Kjell Karlssson började 1305. Slutade 1525.
Kjells skuta var inledningsvis på fel kurs men tror jag, lyckades Tålamod och Pedagogik…under drygt två gemensamma timmar framför min dator besvara/belägga alla (aktuella) frågor i närmast (tanke)realtid. Kjell insåg efterhand att allt han såg var sant vilket sakta men säkert förändrade hans attityd till och förståelse för problematiken i helhet. Samtidigt som hans inledningsvisa hållning ”inget jag kan göra åt i det  stora hela” bestod…OCH…han förstod att den hållningen inte höll.
Kjell är som jag just nu känner det en i grunden hygglig människa som av slump halkat ned i den här Soppan.Och började i det skedet iaf en början till samarbete börja, som bl a ledde till

1. Kjell såg och förstod min aktuella misär och skulle omedelbart se till att jag fick medel till försörjningen (kunde bl a se det tomma kylskåpet
ngra gamla bilder längst ned på strippen och förstå problemen med den sanslösa nödlösningen…gatuförsäljningen av KafkaCD…i rådande kyla).

2. Eftersom kyrkan alltjämt har den formella ombudsfunktionen gentemot kommunen…alternativt är skyldig att ge mig allt underlag som krävs för att formellt utkräva den rätt Flood i sin ombudsegenskap inte lyckats utfå hos kommunen för min räkning betonade jag att jag inte skriver på ngra som helst papper med ”acceptanser”, ”godkännanden”, ”ansökningar” etc utom att kvittera erhållet belopp tvekade Kjell men sa: ”då skriver jag en  ansökan, som du inte behöver skriva på…måste ha det för revisorerna”.
Svarade jag ”du får förstås skriva vad du vill…”

3. Kom vi sedan överens om (en ide grundad på ditt förslag) att han, jag, Ingela Gardner och Kenneth Flood snarast skulle träffas och ”förutsättningslöst” se om en övergripande lösning kunde skapas. En ”win-win-win-win” som alla kunde leva med.

4. Kjell insåg förstås att han har ”full time” med det här caset i fortsättningen utan en sådan lösning. Och kan Gardner(kommunen), Flood(kyrkan), Kjell Karlsson och Alf Susaeg ”slinka” samtidigt kommer förmodligen de medel som krävs i den s k slutänden att skakas fram…eftersom det är fråga om
”kaffepengar” i det stora hela. Enda möjliga hinder är…förstås…Prestige
(Kjell förstod mitt s k drömscenario inkl Bonniers och Wallenbergs roller, han läste bl a länkarna ovan och var med på upplägget).

5. Visade även belägg för att även lägenheten på Bergvägen är mögelskadad! (Jfr den gamla strippen från Norrgårdsvägen). Ett starkt kort…enl min mening då det gäller ytterligare åtta år i ett ytterligare påtvingat hälsovådligt boende…omöjligt att prata bort…

Vad säger/ser du? Ngt uppenbart galet/farligt/feltänkt?
Hälsningar
Alf
PS. kom överens med Kjell att maila honom ett förslag till e-brev idag till ”berörda” avs det presumtiva mötet; Ingela Gardner, Kenneth Flood, Kjell Karlsson och mig själv. Jag föreslog Kjell som avsändare/samordnare, Så kan du tycka ngt (ganska snart idag) blir iaf någon glad..;). DS.

 

.

Date: Thu, 9 Dec 2010 18:30:37 +0100
Subject: Re: Dagens kommunmöte
From: alfsusaeg@gmail.com
To: peter@hyway1.com
CC: alfsusaeg@gmail.com

Du är fantastisk…tammefan!..;)) Hade du varit här hade du fått en bautakram…med eller mot din vilja..;) Och så snabbt du svarade!
TACK snälla Peter! Nu ska jag skriva till Kjell…men har inte hjärnkontoret (riktigt) klart hur mailet ska läggas upp. Behöver…tror jag…ngn form av dokumentation över det vi kom överens…det jag skrev till dig…
Just nu en kanske vansinnig men iaf idé…kan jag (kanske) som textbilaga skicka mailet till dig UTAN ditt svar. Svara om du kan/vill…så börjar jag författningen…
Som sagt. BAUTAkram är det minsta (som kanske kommer IRL ngn gång..;)
Alf

—-

2010/12/9 Peter Storm <peter@hyway1.com>
Alf, jag kan inget annat säga än…Bra jobbat! Jag har inget att tilllägga där utan du har nu full kontroll.
Ett varningens ord bara; Bli inte övermodig nu utan följ den inslagna linjen så ordnar sig nog allt tro jag. Tänk också på att politiker bryr sig mycket om hur saker ser ut för andra, utomstående. När sådana aspekter dyker upp så ge politikern gärna ”ett ben” om det inte kostar dig för mycket. Det är viktigt att politiker tjäner sig bekväm med lösningen vad den nu blir…
Mvh
Peter

—– Original Message —–
From: Alf Susaeg
To: peter@hyway1.com
Cc: alfsusaeg@gmail.com
Sent: Thursday, December 09, 2010 11:58 PM
Subject: Dagens kommunmöte

…med Kjell Karlssson började 1305. Slutade 1525.
Kjells skuta var inledningsvis på fel kurs men tror jag, lyckades Tålamod och Pedagogik…under drygt två gemensamma timmar framför min dator besvara/belägga alla (aktuella) frågor i närmast (tanke)realtid. Kjell insåg efterhand att allt han såg var sant vilket sakta men säkert förändrade hans attityd till och förståelse för problematiken i helhet.
Samtidigt som hans inledningsvisa hållning ”inget jag kan göra åt i det  stora hela” bestod…OCH…han förstod att den hållningen inte höll.
Kjell är som jag just nu känner det en i grunden hygglig människa som av slump halkat ned i den här Soppan.Och började i det skedet iaf en början till samarbete börja, som bl a ledde till

1. Kjell såg och förstod min aktuella misär och skulle omedelbart se till att jag fick medel till försörjningen (kunde bl a se det tomma kylskåpet
ngra gamla bilder längst ned på strippen och förstå problemen med den sanslösa nödlösningen…gatuförsäljningen av KafkaCD…i rådande kyla).

2. Eftersom kyrkan alltjämt har den formella ombudsfunktionen gentemot kommunen…alternativt är skyldig att ge mig allt underlag som krävs för att formellt utkräva den rätt Flood i sin ombudsegenskap inte lyckats utfå  hos kommunen för min räkning betonade jag att jag inte skriver på ngra som helst papper med ”acceptanser”, ”godkännanden”, ”ansökningar” etc utom att kvittera erhållet belopp tvekade Kjell men sa: ”då skriver jag en ansökan, som du inte behöver skriva på…måste ha det för revisorerna”.
Svarade jag ”du får förstås skriva vad du vill…”

3. Kom vi sedan överens om (en ide grundad på ditt förslag) att han, jag, Ingela Gardner och Kenneth Flood snarast skulle träffas och ”förutsättningslöst” se om en övergripande lösning kunde skapas. En ”win-win-win-win” som alla kunde leva med.

4. Kjell insåg förstås att han har ”full time” med det här caset i fortsättningen utan en sådan lösning. Och kan Gardner(kommunen), Flood(kyrkan), Kjell Karlsson och Alf Susaeg ”slinka” samtidigt kommer förmodligen de medel som krävs i den s k slutänden att skakas fram…eftersom det är fråga om
”kaffepengar” i det stora hela. Enda möjliga hinder är…förstås…Prestige
(Kjell förstod mitt s k drömscenario inkl Bonniers och Wallenbergs roller, han läste bl a länkarna ovan och var med på upplägget).

5. Visade även belägg för att även lägenheten på Bergvägen är mögelskadad! (Jfr den gamla strippen från Norrgårdsvägen). Ett starkt kort…enl min mening då det gäller ytterligare åtta år i ett ytterligare påtvingat hälsovådligt boende…omöjligt att prata bort…

Vad säger/ser du? Ngt uppenbart galet/farligt/feltänkt?
Hälsningar
Alf

PS. kom överens med Kjell att maila honom ett förslag till e-brev idag till ”berörda” avs det presumtiva mötet; Ingela Gardner, Kenneth Flood, Kjell Karlsson och mig själv. Jag föreslog Kjell som avsändare/samordnare, Så kan du tycka ngt (ganska snart idag) blir iaf någon glad..;). DS.

.

Written by susaeg

15 december, 2010 at 11:53

Publicerat i Uncategorized